Utwórz spotkanie

 1. Zaloguj się do konsoli administratora.
 2. Kliknij przycisk  Spotkania w menu nawigacyjnym.
 3. Kliknij przycisk Utwórz spotkanie.
 4. Wybierz typ spotkania: spotkanie jednorazowe (jeśli ta opcja jest włączona na koncie) lub spotkanie stałe. 
 5. Wprowadź nazwę spotkania i ustaw opcje spotkania:
  • Ustaw numeryczny kod dostępu do spotkania: Każda osoba z Twojego konta Lifesize widzi Twoje spotkania na karcie Spotkania, ale możesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa, włączając kod dostępu. Kod dostępu jest automatycznie podawany w zaproszeniach e-mail i kalendarzowych. Aby dołączyć do spotkania, każdy uczestnik musi wprowadzić kod numeryczny składający się z 4–10 cyfr. UWAGA: W salach spotkań korzystających z kodu dostępu czat grupowy jest niedostępny.
  • Dodaj opis spotkania. Opis spotkania może zawierać do 200 znaków. 
  • Wybierz role w spotkaniu: właściciel spotkania, moderator i wykładowca. 
  • Jeśli taka opcja jest dostępna w Twoim planie subskrypcji, włącz Live stream
 6. Kliknij przycisk Zapisz.