Usuwanie spotkania

  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Kliknij przycisk  Spotkania w menu nawigacyjnym.
  3. Zaznacz pole wyboru obok spotkania, które ma zostać usunięte.
  4. Kliknij przycisk Usuń