Edytowanie spotkania

Administratorzy Lifesize mogą również edytować szczegóły spotkań, łącznie ze zmianą właściciela spotkania. 

  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Kliknij przycisk  Spotkania w menu nawigacyjnym.
  3. Kliknij raz nazwę spotkania, aby otworzyć zakładkę Edytuj spotkanie.
  • Wybierz kartę Ogólne, aby zmienić nazwę spotkania lub dodać kod dostępu do spotkania.
  • Wybierz kartę Role, aby zmienić właściciela lub określić wykładowcę.
  • Wybierz kartę Strumieniowanie, aby włączyć transmisję strumieniową spotkania, jeśli taka opcja jest dostępna w Twoim planie subskrypcji.

UWAGA: Właściciele spotkań są właścicielami wszystkich nagrań ze spotkań i mogą ustawiać uprawnienia do udostępniania nagrań w grupie konta Lifesize. Administratorzy Lifesize mogą określać, czy nagrania będą udostępniane osobom spoza grupy konta Lifesize.