Zarządzaj systemami do pomieszczeń

Administratorzy mogą wyświetlać wszystkie systemy do pomieszczeń Lifesize na swoim koncie Lifesize na stronie Systemy do pomieszczeńkonsoli administratora.

 • Aby pobrać dane podsumowujące wszystkich systemów do pomieszczeń w formacie CSV, kliknij pozycję Eksportuj wszystko
 • Informacje na temat dostosowywania systemu do pomieszczeń można znaleźć w sekcji Dostosuj system Icon i Dostosuj telefon Lifesize Phone HD.
 • Sparuj swój system do pomieszczeń Lifesize Icon z usługą bazującą na chmurze
 • Aby usunąć system do pomieszczeń z konta Lifesize, zaznacz pole wyboru obok nazwy systemu i kliknij przycisk Usuń. W przypadku usunięcia systemu powiązanego z konkretnym użytkownikiem lub dzieloną salą konferencyjną odłączany jest wyłącznie system. Konto użytkownika lub sali konferencyjnej jest nadal dostępne na koncie Lifesize.

 

Kliknij nazwę systemu do pomieszczeń, aby uzyskać dostęp do narzędzi zarządzania i dodatkowych informacji. 

Ustawienia

 • Przegląd: Zawiera szczegóły dotyczące systemu do pomieszczeń i umożliwia wybranie systemu do pomieszczeń, który nie będzie wyświetlany w katalogu.
 • Kalendarz: Włączenie/wyłączenie subskrypcji kalendarza. Przed włączeniem subskrypcji systemu Icon do kalendarza należy się upewnić, że jest skonfigurowana integracja kalendarza.


Kontroler

 • Podłączenie/odłączenie tabletu
 • Jeśli jest podłączony telefon HD, można personalizować ekran główny 


Konserwacja

 • Monitorowanie: Ogólny bieżący stan systemu i wizualne przedstawienie stanu dostępności podłączonego wyświetlacza, kamery i mikrofonu. Gdy występuje jakikolwiek problem, wyświetlana jest data, godzina i szczegóły dotyczące problemu, a także ikona alertu na karcie Konserwacja. 
 • Ponownie uruchom system
 • Resetuj hasło administratora: Resetuje hasło administratora systemu do pomieszczeń.
 • Resetowanie ustawień systemu: Resetuje system do oryginalnych ustawień fabrycznych, usuwa parowanie z usługi Lifesize i pokazuje status systemu jako Offline. UWAGA: Systemy resetowane ręcznie również nie są sparowane z usługą, ale ich status będzie widoczny w konsoli administracyjnej jako Online.