Zarządzanie kalendarzami

Administratorzy mogą zarządzać kalendarzami wszystkich systemów do pomieszczeń na swoim koncie Lifesize, na stronie kamera Systemy do pomieszczeń konsoli administratora

UWAGA: Przed włączeniem subskrypcji systemu Icon do kalendarza należy się upewnić, że integracja kalendarza została skonfigurowana, a system Icon został sparowany z kontem Lifesize.

 1. Zaloguj się do konsoli administratora.
 2. Kliknij przycisk kamera Systemy do pomieszczeń w menu nawigacyjnym.
 3. Kliknij nazwę Systemu do pomieszczeń, którym chcesz zarządzać. Zostanie wyświetlone okno Ustawienia zaawansowane.
 4. Wybierz kartę Kalendarz. Aby znaleźć i subskrybować system Icon do kalendarza, kliknij przycisk Subskrybuj. Jeżeli system jest już skonfigurowany, zostanie wyświetlona bieżąca subskrypcja kalendarza.
 5. Jeżeli jest to konfiguracja wstępna, wybierz dostawcę kalendarza i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po konfiguracji wstępnej możesz wyszukiwać kalendarze swojej organizacji. Wybierz kalendarz i kliknij przycisk Subskrybuj.
 6. Jeżeli chcesz zmienić kalendarz, kliknij przycisk Zrezygnuj z subskrypcji i zacznij od nowa.

Dowiedz się więcej na temat powiadomień o spotkaniach i poznaj często zadawane pytania dotyczące kalendarza.

Instrukcja wstępnej konfiguracji usługi Microsoft Office 365

 1. Wybierz pozycję Office 365 z proponowanych w kreatorze usług kalendarza i zaloguj się do głównego konta administratora usługi Office 365.
 2. Na następnym ekranie firmy Microsoft autoryzuj usługę kalendarza Lifesize z dostępem tylko do odczytu do kalendarzy i katalogu danych skrzynek pocztowych usługi Office 365. Uwaga: Lifesize nie ma uprawnień do zapisu w żadnych okolicznościach.
 3. Konfiguracja wstępna funkcji systemu kalendarza Icon została ukończona. Wybierz, które z pomieszczeń Office 365 zostanie przypisane do tego systemu Icon, i kliknij przycisk Subskrybuj. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o pomyślnym włączeniu subskrypcji. Kliknięcie przycisku Powrót do systemów wideo spowoduje powrót do konsoli administratora. 

Podczas konfiguracji wstępnej niezbędne są uprawnienia administratora konta Microsoft Office 365. 

  Instrukcja konfiguracji wstępnej wdrożenia lokalnego Microsoft Exchange 2013/2016

  1. Spośród usług kalendarza proponowanych przez kreator wybierz opcję wdrożenia lokalnego Microsoft Exchange. Zaloguj się do programu Exchange przy użyciu konta administratora programu Exchange lub za pomocą Konta usługi (programista) z uprawnieniami personifikacji. Konto musi mieć uprawnienia personifikacji, aby oferować zaproszenia na spotkania innym użytkowników. Usługa kalendarza próbuje zlokalizować serwer Exchange za pomocą procesu automatycznego odnajdywania. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu automatycznego odnajdywania, kliknij tutaj.
  2. Po uzyskaniu połączenia z serwerem Exchange wybierz, które z pomieszczeń (nazywanych przez Microsoft „Skrzynką pocztową pokoju“) zostanie przypisane do tego systemu Icon, a następnie kliknij przycisk Subskrybuj.
  3. Na stronie żądania potwierdzenia kliknij ponownie przycisk Subskrybuj. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o pomyślnym włączeniu subskrypcji. Kliknięcie przycisku Powrót do systemów wideo spowoduje powrót do konsoli administratora. 
  4. Jeżeli chcesz zmienić kalendarz, kliknij przycisk Zrezygnuj z subskrypcji i zacznij od nowa.

  Microsoft Exchange Server 2013/2016

  Podczas konfiguracji wstępnej niezbędne są uprawnienia administratora konta Microsoft Exchange Server oraz uprawnienia personifikacjiDowiedz się więcej.

  Komunikaty ekranowe dotyczące lokalnego wdrożenia Microsoft Office 365 i Microsoft Exchange 2013/2016

  Aby zezwolić na ekranowe komunikaty podręczne w systemie do pomieszczeń Lifesize Icon, wymagane jest wprowadzenie poniższych poleceń w środowisku Windows PowerShell. Dowiedz się więcej.

  Uruchom program Exchange/O365 PowerShell jako administrator i zastosuj następujące polecenia:

  $LiveCred = Get-Credential

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

  Import-PSSession $Session

  Set-CalendarProcessing -Identity <RESOURCEMAILBOX> -DeleteSubject $False -AddOrganizerToSubject $False -DeleteComments $false

  Instrukcja wstępnej konfiguracji usługi Google G Suite

  Uwaga: W ramach wstępnej konfiguracji należy włączyć interfejs API usługi G Suite w celu zapewnienia komunikacji Lifesize z usługą Google. Dowiedz się więcej.

  1. Wybierz pozycję G Suite z proponowanych w kreatorze usług kalendarza. Zaloguj się do głównego konta administratora usługi G Suite.
  2. Na następnym ekranie firmy Google autoryzuj usługę kalendarza Lifesize jako dostęp tylko do odczytu do kalendarzy i katalogu danych ze skrzynek pocztowych usługi G Suite. Uwaga: Lifesize nie ma uprawnień do zapisu w żadnych okolicznościach.
  3. Konfiguracja wstępna funkcji systemu kalendarza Icon została ukończona. Wybierz, które z pomieszczeń G Suite (nazywanych przez Google Przestrzenią współdzieloną) zostanie przypisane do tego systemu Icon i kliknij przycisk Subskrybuj. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o pomyślnym włączeniu subskrypcji. Kliknięcie przycisku Powrót do systemów wideo spowoduje powrót do konsoli administratora. 

  Po skonfigurowaniu integracji kalendarza można subskrybować usługi kalendarza w systemach Lifesize Icon.

  • Nazwa organizatora jest domyślnie wyświetlana w kalendarzu. Aby dodatkowo była wyświetlana nazwa spotkania, wykonaj poniższe czynności. To uprawnienie należy skonfigurować oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Zmiana zostanie zastosowana tylko do kolejnych spotkań.
  • Podczas wyszukiwania kalendarza pakiet będzie korzystać tylko z początku ciągu wyszukiwanych znaków. Na przykład podczas wyszukiwania słów Jan Kowalski: słowo Jan zostanie wyszukane, słowo jkowalski zostanie wyszukane, ale słowo Kowalski nie zostanie.
  • Jeżeli podczas wyszukiwania pomieszczenia w kalendarzu wystąpi błąd, skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy uprawnienia są prawidłowo skonfigurowane.

  Dowiedz się więcej na temat powiadomień o spotkaniach i poznaj często zadawane pytania dotyczące kalendarza.