Sparuj system do pomieszczeń Lifesize

Jeżeli posiadasz konto usługi Lifesize bazującej na chmurze, możesz połączyć swój system do pomieszczeń Lifesize Icon i system 220 z usługą Lifesize bazującą na chmurze.


Czy Icon jest już połączony?

Z ekranu głównego systemu Icon przejdź do > , aby wyświetlić status systemu. Jeżeli system jest połączony, pojawi się status Gotowy dla opcji Komunikacja > Usługa Lifesize Cloud.

Po połączeniu system Lifesize Icon działa jak aplikacja Lifesize na innych Twoich urządzeniach:

  • Aplikacja Lifesize przypisuje ustawienia konfiguracji bezpośrednio do systemu Icon.
  • Wszystkie kontakty w katalogu Twojej firmy są dostępne w systemie Icon w . Ich status online jest również wyświetlany.
  • Wirtualne pokoje spotkań są dostępne w .
  • W systemie Lifesize Icon można dodawać uczestników wideo oraz przyjmować wiele połączeń przychodzących do połączenia aktywnego.
  • Aktualizacje oprogramowania są automatycznie stosowane w systemie Icon; ręczna aktualizacja z osobnego pliku nie jest wymagana. System wyświetla monit o włączenie aktualizacji, co pozwala na opóźnienie operacji, jeśli użytkownik ma połączenie lub używa systemu w inny sposób

Pamiętaj: Po aktywacji usługi Lifesize bazującej na chmurze w systemie Icon możesz wykonywać połączenia wyłącznie do adresów publicznych.

Dowiedz się więcej o systemie Icon.