Wstępne parowanie systemu Lifesize Icon

Podczas wstępnej konfiguracji systemu Icon w wersji 400/450/600/800 należy wykonać poniższe czynności.

Pamiętaj: Przed połączeniem musisz skonfigurować swoje konto użytkownika Lifesize.

 1. Gdy kreator wstępnej konfiguracji poprosi Cię o dołączenie do usługi Lifesize bazującej na chmurze, wybierz przycisk Tak.
 2. Otwórz przeglądarkę i nawiguj do adresu URL wyświetlonego w systemie Icon.
 3. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail i hasła Lifesize.
 4. Wprowadź kod aktywacyjny pokazany na Icon.
  WSKAZÓWKA: Po zeskanowaniu kodu QR otwarta zostanie strona logowania. Zaloguj się, a Twój kod zostanie wyświetlony automatycznie.
 5. Możesz powiązać system Icon z poszczególnymi użytkownikami lub z salą konferencyjną.
  Pojedynczy użytkownik Ja umożliwia końcowemu użytkownikowi Lifesize na powiązanie urządzenia z samym sobą.

  Użytkownik umożliwia administratorowi Lifesize powiązanie urządzenia z dowolnym użytkownikiem lub istniejącym systemem do pomieszczeń w grupie Lifesize.

  Sala konferencyjna Użyj tej opcji, jeśli urządzenie znajduje się w sali konferencyjnej i jest przeznaczone dla wielu użytkowników.

  Tworzy osobne konto Lifesize dla systemu Icon. Wprowadź nazwę systemu, która pojawia się w katalogu. Opcjonalnie wprowadź adres e-mail do łączenia się z systemem.

 6. Z ekranu głównego systemu Icon przejdź do > , aby wyświetlić status systemu. Jeżeli system jest połączony, pojawi się status Gotowy dla opcji Komunikacja > Usługa Lifesize Cloud.

Tylko dla systemu Icon 450: pod koniec procesu parowania Lifesize pojawi się opcja skonfigurowania inteligentnej synchronizacji. Wybierz przycisk Tak, aby rozpocząć proces kalibracji, lub przycisk Nie, aby przeprowadzić kalibrację w innym terminie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Kalibracja inteligentnej synchronizacji.

 

Zobacz poniższy film, aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Lifesize Icon 450.