Połącz lub odłącz istniejącą ikonę

Połącz system Icon z usługą Lifesize bazującą na chmurze w dowolnej chwili

Uwaga: Ten proces resetuje system do ustawień domyślnych.

 1. Zaloguj się do systemu Icon, wpisując adres IP w przeglądarce. 
 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Ustawienia domyślne przedstawiono w sekcji Dostęp do systemu i hasła
 3. Wybierz swój język, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
 4. Kliknij kartę Konserwacja, a następnie wybierz Resetowanie systemu > Resetowanie systemu. 
  UWAGA: Ta czynność powoduje usunięcie bieżących ustawień, w tym wpisów w ulubionych.
 5. Kreator poprosi o skonfigurowanie języka, ustawień sieci, strefy czasowej i Twojego połączenia z usługą Lifesize bazującą na chmurze.


Aby odłączyć system Icon od Lifesize

 1. Zaloguj się do systemu Icon, wpisując adres IP w przeglądarce. 
 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Ustawienia domyślne przedstawiono w sekcji Dostęp do systemu i hasła.
 3. Wybierz swój język, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
 4. Kliknij kartę Konserwacja, a następnie wybierz Resetowanie systemu > Resetowanie systemu.
 5. Zresetuj system do ustawień domyślnych w pozycji Konserwacja > Resetowanie systemu > Resetowanie systemu. 
  UWAGA: Ta czynność powoduje usunięcie bieżących ustawień, w tym wpisów w ulubionych.
 6. Kiedy kreator konfiguracji wstępnej poprosi Cię o dołączenie do usługi Cloud, kliknij przycisk Nie.
 7. Poproś swojego administratora o usunięcie systemu Icon z Twojego konta użytkownika.