Zdalne parowanie

 1. Zaloguj się do systemu Icon, wpisując adres IP w przeglądarce. 
 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Ustawienia domyślne przedstawiono w sekcji Dostęp do systemu i hasła.
 3. Wybierz język.
 4. Wybierz strefę czasową.
 5. Opcja: Kliknij przycisk Chcesz skonfigurować serwer proxy?, aby skonfigurować serwer proxy HTTP.
  1. Wprowadź hosta, port, nazwę użytkownika i hasło.
  2. Kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Wybierz, czy chcesz sparować z usługą Lifesize bazującą na chmurze.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
UWAGA: Podczas konfigurowania serwera proxy z systemem Icon należy się upewnić, że w zaporze są otwarte porty 443 i 5222, co umożliwia skuteczne działanie systemu.