Zarządzaj użytkownikami

Możesz zarządzać użytkownikami na swoim koncie Lifesize z poziomu konsoli administratora.

Zaloguj się i wybierz przycisk Użytkownicy. Użyj polecenia Wyszukaj, aby szybko odnaleźć użytkownika w katalogu. 

Usuń konto użytkownika  Kliknij pole wyboru obok nazwy użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń. Wszelkie spotkania, których właścicielem jest usuwany użytkownik, zostaną przypisane do konta administratora. Jeśli usunięty użytkownik jest moderatorem spotkania, nowym moderatorem zostanie administrator konta.
Zmień hasło użytkownika Wybierz nazwę użytkownika, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zresetuj hasło, aby wysłać wiadomość e-mail do użytkownika z łączem do zresetowania hasła.
Zmień wyświetlaną nazwę użytkownika Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj użytkownika, a następnie wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Zapisz.
Ukryj użytkownika w katalogu

Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj użytkownika, a następnie włącz/wyłącz opcję Ukryj użytkownika w katalogu. Po włączeniu opcja ta umożliwia ukrycie w katalogu konkretnego użytkownika.

Wyświetl informacje o sparowanych urządzeniach

Kliknij nazwę użytkownika, a następnie kliknij kartę Urządzenia

Informuje, czy użytkownik ma skojarzone urządzenie. Można usunąć skojarzenie urządzenia, klikając łącze Usuń skojarzenie urządzenia z użytkownikiem. Po zrealizowaniu tego polecenia urządzenie przechodzi w tryb offline i nie jest już sparowane z kontem. Zostaje też usunięte z listy systemów do pomieszczeń. Urządzenie musi zostać sparowane ponownie jako sala konferencyjna lub sparowane z indywidualnym użytkownikiem.

UWAGA: Aby pobrać kopię katalogu użytkowników, kliknij przycisk Eksportuj wszystko.

Inne opcje: