Nadaj użytkownikowi zaawansowane uprawnienia

Administratorzy Lifesize mogą przyznawać użytkownikom uprawnienia dostępu do Konsoli administratora, umożliwiające zarządzanie innymi użytkownikami, spotkaniami i systemami.

 1. Zaloguj się do konsoli administratora.
 2. Kliknij przycisk  Użytkownicy w menu nawigacyjnym.
 3. Znajdź pracownika w katalogu i kliknij jego nazwę.
 4. Na karcie Edytuj użytkownika wybierz opcję Przyznaj użytkownikowi dostęp do konsoli administratora.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Licencjonowanym użytkownikom można przypisać w aplikacji LifeSize jedną z trzech ról. Te role i ich możliwości są następujące:

Użytkownik

 • Wykonywanie i odbieranie połączenia
 • Wyciszanie swojego dźwięku lub obrazu
 • Tworzenie spotkań i zarządzanie nimi w roli właściciela
 • Tworzenie i zmiana kodu dostępu do spotkania, którego użytkownik jest właścicielem
 • Dodawanie i usuwanie uczestników spotkania, którego użytkownik jest właścicielem
 • Wyciszanie wszystkich uczestników spotkania, którego użytkownik jest właścicielem
 • Czatowanie z użytkownikami lub z grupą (jeżeli administrator włączył czat)
 • Uruchomienie transmisji Live Stream spotkania (jeżeli administrator włączył funkcję Live Stream dla tego spotkania)
 • Nagrywanie spotkania (jeśli administrator włączył nagrywanie)
 • Określanie odbiorców nagrania, którego użytkownik jest właścicielem


Superużytkownik

Takie same uprawnienia, jak użytkownik, i dodatkowo:

 • Wyświetlanie raportów wykorzystania
 • Przypisywanie użytkownikowi uprawnień superużytkownika
 • Cofanie uprawnień superużytkownika przyznanych użytkownikowi
 • Zarządzanie superużytkownikami i użytkownikami oraz ich usuwanie 
 • Zarządzanie dowolnymi spotkaniami, których właścicielem nie jest administrator, i ich usuwanie
 • Włączanie i wyłączanie czatu
 • Włączanie i wyłączanie nagrywania
 • Włączanie i wyłączanie funkcji Live Streaming podczas konkretnych spotkań
 • Włączanie i wyłączanie alarmów zdarzeń systemu Lifesize Icon
 • Konfigurowanie pojedynczego logowania (SSO)
 • Konfigurowanie integracji z popularnymi systemami kalendarzy
 • Konfigurowanie wybierania numerów telefonu PSTN, tapet Icon i układu ekranu dla spotkań
 • Ograniczanie domen e-mail użytkownika, które mają uprawnienia do tworzenia nowych kont w aplikacji Lifesize
 • Przesyłanie nagrań
 • Administratorzy i superużytkownicy przy dołączaniu do dowolnego spotkania na swoim koncie otrzymują automatyczne dostęp do elementów sterowania moderatora


Administrator (Admin)

Takie same uprawnienia, jak użytkownik i superużytkownik, i dodatkowo:

 • Uprawnienia administratora i konta nie mogą być zmieniane ani usuwane przez użytkownika bądź superużytkownika.