Zarządzanie kontaktami grupowymi

Dodaj zewnętrzną grupę kontaktów


Administratorzy kont mogą dodawać kontakty grupowe do udostępnionego katalogu, na przykład katalogu systemu do pomieszczeń innej firmy, który nie jest połączony z Lifesize. 

  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Kliknij przycisk  Użytkownicy w menu nawigacyjnym.
  3. Wybierz kartę Kontakty grupowe.
  4. Kliknij przycisk Dodaj kontakt grupowy.
  5. Wprowadź wyświetlaną nazwę i numer połączenia kontaktu. Numerem może być numer wewnętrzny, adres e-mail, numer wideo lub telefonu, publiczny adres IP itd. Ten ciąg znaków musi być unikatowy (dwa kontakty nie mogą mieć tego samego numeru połączenia), a liczba jego znaków nie może przekraczać 255.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.