Nagrania

Lifesize Record and Share

Funkcja Record and Share, jeśli jest włączona na koncie Lifesize, umożliwia użytkownikom w organizacji rejestrowanie spotkań i udostępnianie łącza do nagrania innym osobom. Aby skonfigurować opcje nagrywania i ustawić uprawnienia udostępniania, przejdź do sekcji Ustawienia konta, wybierz kartę Ustawienia ogólne i przewiń do pozycji Record and Sharej. Dowiedz się więcej.

 

Przesyłanie nagrań 

Aby udostępnić filmy, które nie zostały nagrane za pomocą systemu Lifesize, można skorzystać z funkcji przesyłania umożliwiającej przesłanie pliku wideo do biblioteki nagrań Lifesize za pomocą przeglądarki internetowej. Po zakończeniu przesyłania nagranie zostanie przetworzone i prawidłowo sformatowane w celu udostępnienia na Twojej Liście nagrań . Administratorzy Lifesize mogą zarządzać wszystkimi nagraniami przechowywanymi w bibliotece Nagrania na ich koncie Lifesize. Nagrania mogą przesyłać wyłącznie administratorzy i superużytkownicy Lifesize.  

  1. Przejdź do pozycji Nagrania > Lista nagrań
  2. Kliknij przycisk Przekaż
  3. Przeciągnij i upuść plik lub kliknij, aby przeglądać pliki. Można przesyłać wyłącznie pliki MP4 o maksymalnym rozmiarze 5 GB. 
  4. Edycja tytułu nagrania (opcjonalnie). 
  5. Kliknij przycisk Prześlij. Postęp przesyłania jest wyświetlany na stronie. Okno przesyłania można zamknąć w dowolnym momencie — przesyłanie będzie kontynuowane w tle, ale procent postępu nie będzie widoczny. UWAGA: Czas wymagany do przesłania różni się w zależności od rozmiaru pliku i szybkości Internetu.  
  6. Przetwarzanie: Przetworzenie filmu wymaga czasu, a postęp tego procesu jest wyświetlany poniżej przycisku Prześlij. Zalecana maksymalna liczba filmów, które można jednocześnie przesłać i przetworzyć, wynosi trzy. Czas przetwarzania wynosi zwykle jedną godzinę na każdy GB.
  7. Po zakończeniu przetwarzania plik pojawi się na Liście nagrań. Przejdź do edytuj, aby edytować właściwości nagrania. Przejdź do , aby wybrać, kto może wyświetlić nagranie:
  • Konkretni użytkownicy: Jest to ustawienie domyślne. Rozpocznij wpisywanie nazwy użytkownika i wybierz go z menu rozwijanego. 
  • Całe konto: Wybierz tę opcję, aby udostępnić nagranie wszystkim użytkownikom z Twojego konta.