Skonfiguruj wydarzenie Live Stream

Funkcja Live Stream w systemie Lifesize to idealne rozwiązanie dla organizacji, które chcą nadawać na żywo relacje ze spotkań firmowych, informacje od kierownictwa lub sesje szkoleniowe. Administratorzy mogą włączyć funkcję Live Stream w systemie Lifesize, utworzyć wydarzenie Live Stream i pobierać nagrania. Właściciel lub moderator spotkania Live Stream może umożliwić zadawanie pytań przez uczestników spotkania i zarządzać w czasie rzeczywistym odpowiedziami na przesłane pytania.

Wszystkie wydarzenia Live Stream są nagrywane i okresowo dostępne do pobrania z poziomu karty Nagrania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wydarzeniami Live Stream i ich nagrywaniu.

UWAGA: Opcja zadawania pytań nie jest dostępna w aplikacjach mobilnych.

Skonfiguruj wydarzenie Live Stream

 1. Zaloguj się do konsoli administratora.
 2. Kliknij przycisk  Spotkania w menu nawigacyjnym. 
  • Jeżeli dodajesz nowe spotkanie, kliknij przycisk Utwórz spotkanie i zdefiniuj niezbędne informacje na karcie Ogólne i na karcie Role. Pole Nazwa spotkania nie może być puste.
  • Jeżeli edytujesz spotkanie, kliknij nazwę spotkania, aby zmienić jego szczegóły.
 3. Kliknij kartę Nadawanie, a następnie wybierz i wprowadź wymagane informacje.
  1. Kliknij przycisk Włącz transmisję strumieniową.
  2. Aby włączyć zadawanie pytań na żywo, kliknij przycisk Włącz pytania.
  3. Jeżeli nie chcesz zatwierdzać pytań przed ich publikacją, zaznacz pole wyboru Automatyczne zatwierdzenie wszystkich zadanych pytań. Po zaznaczeniu tej opcji wszystkie pytania zadane w panelu Pytania będą widoczne dla uczestników wydarzenia Live Stream.
  4. Wybierz opcję na karcie Uprawnienia do oglądania, aby zezwolić na uczestnictwo w spotkaniu:
   • Publiczne — wydarzenie Live Stream może oglądać każda osoba, która kliknie łącze.
   • Prywatne — niezbędne jest podanie kodu dostępu. Wydarzenie Live Stream mogą oglądać tylko te osoby, które podadzą kod dostępu podczas dołączania do spotkania. Takie ustawienie jest zalecane, gdy do wydarzenia Live Stream mają mieć dostęp wyłącznie konkretne osoby. UWAGA: Ten kod dostępu jest inny niż kod dostępu do spotkania.
   • Tylko grupy — wydarzenie Live Stream mogą oglądać tylko członkowie Twojej grupy.
  5. Skopiuj łącze wygenerowane na karcie Nadawanie oraz kod dostępu (jeżeli ma zastosowanie) i wyślij je do właściciela spotkania, aby dołączył te dane do zaproszenia na spotkanie.  Kliknięcie symbolu  w celu skopiowania łącza nie powoduje skopiowania kodu dostępu.
 4. Kliknij Save (Zapisz)UWAGA: Jeżeli dodajesz nowe spotkanie, łącze będzie dostępne tylko po kliknięciu przycisku Zapisz.

Zobacz poniższy film, aby uzyskać więcej informacji na temat Lifesize Live Stream.