Zarządzaj wydarzeniami Live Stream

Po włączeniu opcji Live Stream w Lifesize można wyświetlać szczegóły dotyczące każdego utworzonego wydarzenia, wyświetlać historyczne i bieżące dane wydarzeń, a także pobierać raporty i nagrania wydarzeń Live Stream.

Jeżeli wydarzenie Live Stream jest utworzone w konsoli administratora, na karcie Transmisja strumieniowa na żywo na stronie Spotkania zostaną wyświetlone poniższe dane szczegółowe.

  • Nazwa spotkania
  • Łącze do wydarzenia Live Stream
  • Zezwolenia skonfigurowane dla wydarzenia (publiczne, tylko dla grup, prywatne)
  • Na żywo? – informuje, czy nadawanie już trwa, oraz wskazuje liczbę widzów wydarzenia
  • Historia — kliknięcie nazwy wydarzenia Live Stream otwiera historię funkcji Live Stream dla wybranej sali spotkań.


Wyświetl historię wydarzeń Live Stream

 Na karcie Live Stream kliknij nazwę spotkania Live Stream, aby wyświetlić zestawienie wydarzeń dla konkretnej sali spotkań. Szczegóły historii obejmują: datę, godzinę i czas trwania każdego spotkania oraz liczbę widzów danego wydarzenia. Kliknij ikonę informacji w kolumnie Raporty, aby wyświetlić szczegóły historii i pobrać raport.

Kliknij nazwę wydarzenia Live Stream, aby wyświetlić szczegóły historii i pobrać raport.

Szczegóły wydarzenia Live Stream

W raporcie szczegółowym wydarzenia Live Stream znajduje się lista wszystkich uczestników wydarzenia Live Stream. Do raportu jest również dołączone łącze do spotkania Live Stream. Kliknij przycisk Eksportuj, aby pobrać raport.

 

Pobierz nagranie wydarzenia Live Stream

Wszystkie wydarzenia Live Stream są nagrywane. Po zakończeniu wydarzenia Live Stream nagranie jest tymczasowo zapisywane na koncie właściciela nagrania. Jeżeli nie masz wykupionej usługi Record & Share, ale chcesz na stałe zapisać nagranie Live Stream, aby je później przechowywać i udostępniać, poproś właściciela nagrania o pobranie nagrania, gdy tylko pojawi się ono na stronie Nagrania.

  1. Aby pobrać nagranie, przejdź do pozycji Pokaż nagrania i otwórz nagranie.
  2. Kliknij przycisk    w dolnej części ekranu.

Jeżeli funkcja Live Stream w systemie Lifesize nie została jeszcze włączona dla Twojej organizacji, dowiedz się, jak skonfigurować funkcję Live Stream.

Jeżeli jesteś moderatorem, dowiedz się więcej na temat moderowania wydarzenia Live Stream.