Konfiguracja i aktywacja systemu

Przeczytaj temat konfigurowanie systemu Icon 300 z Micpod, aby poznać wstępną konfigurację systemu Lifesize Icon 300 z Micpod i aplikacji Room Controller na tablet. 

 

Konfiguracja z telefonem Lifesize Phone HD

Wykonaj następujące czynności podczas wstępnej konfiguracji systemu Icon z telefonem Lifesize Phone HD.

  1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu IP widocznego w systemie Icon. UWAGA: Dane te są dostępne w telefonie Phone HD poprzez dotknięcie pozycji Start > System.
  2. Wybierz język z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz strefę czasową.
  4. Podaj i potwierdź hasło administratora. Uzyskasz dostęp do interfejsu sieciowego systemu na poziomie administratora.
  5. Podaj i potwierdź kod dostępu administratora telefonu Lifesize Phone HD Uzyskasz dostęp do ustawień administratora w telefonie Lifesize Phone HD.
  6. Kliknij przycisk Dalej.
  7. Wybierz wyjście audio (telefon Phone HD, telewizor lub głośniki) i kliknij przycisk Dalej.
  8. Konfiguracja została zakończona. Kliknij przycisk Przejdź do konsoli administratora, aby sparować system z usługą Lifesize.
  9. Możesz powiązać Icon z konkretnym użytkownikiem lub konkretną salą konferencyjną.

Pojedynczy użytkownik

Ja umożliwia końcowemu użytkownikowi Lifesize na powiązanie urządzenia z samym sobą.

Użytkownik umożliwia administratorowi Lifesize powiązanie urządzenia z dowolnym użytkownikiem lub istniejącym systemem do pomieszczeń w grupie Lifesize.

Sala konferencyjna

Użyj tej opcji, jeśli urządzenie znajduje się w sali konferencyjnej i jest przeznaczone dla wielu użytkowników.

Tworzy osobne konto Lifesize dla systemu Icon. Wprowadź nazwę systemu, która pojawia się w katalogu. Opcjonalnie wprowadź adres e-mail do łączenia się z systemem.

  1. Kliknij przycisk Aktywuj.

Teraz możesz nawiązać pierwsze połączenie.

Zobacz poniższy film, aby uzyskać więcej informacji na temat rozpakowania i konfiguracji systemu Lifesize 700.