Obsługa administracyjna przez UVC ClearSea

UVC ClearSea umożliwia systemowi Icon odkrycie serwera obsługi administracyjnej oraz skonfigurowanie się przy użyciu ustawień podanych na serwerze. Kiedy automatyczna obsługa administracyjna jest włączona, UVC ClearSea funkcjonuje jako serwer obsługi administracyjnej. Za każdym razem kiedy urządzenie użytkownika wykrywa ten serwer, pobiera hostowane ustawienia konfiguracji i stosuje je lokalnie.

UWAGA: Automatyczna obsługa administracyjna wymaga, aby system Icon wykrywał serwer obsługi administracyjnej. Przeczytaj więcej na temat wykrywania serwera obsługi administracyjnej.

Można użyć jednej z następujących opcji, aby zainicjować obsługę administracyjną systemu Icon przez UVC ClearSea:

OPCJA 1:
Rejestruj system Icon do UVC ClearSea przez H.323 lub SIP
Konferencje Lifesize MCU zostają wyświetlone na karcie Spotkania w systemie Icon. Dowiedz się, jak włączyć pomoc dla konferencji Lifesize MCU.
OPCJA 2:
Zintegruj system Icon z UVC ClearSea (używając tylko SIP)
System Icon stosuje ustawienia konfiguracji z UVC ClearSea, aby umożliwić połączenia wielokierunkowe. Dowiedz się, jak zintegrować system Icon z UVC ClearSea.

Wybierz > , aby wyświetlić status automatycznej obsługi administracyjnej w sekcji Komunikacja tabeli. Jeśli obsługa administracyjna systemu powiodła się, zostaje wyświetlony adres IP serwera obsługi administracyjnej.

Jeżeli nie ma dostępnych jawnych portów, system Icon próbuje komunikować się poprzez następujące porty domyślne:

  • Żądania HTTP są wysyłane do portu 80. Żądania, które zakończyły się niepowodzeniem są przywracane do portu 8180.
  • Żądania HTTPS są wysyłane do portu 443. Żądania, które zakończyły się niepowodzeniem są przywracane do portu 8181.