Planowanie automatycznego ponownego uruchamiania systemu

Istnieje możliwość przeprowadzenia automatycznego ponownego uruchomienia Lifesize Icon o zdefiniowanym wcześniej czasie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Nawiąż połączenie SSH z linią poleceń systemu Lifesize Icon, który chcesz skonfigurować, i zaloguj się.

rbsh> wpisz komendę clish.

rbsh>clish

Teraz masz dostęp do powłoki interfejsu linii poleceń i powinno zostać wyświetlone $.

W przypadku użycia czasownika get (pobierz) planowana data autoreboot wskazuje na aktualne ustawienie i czas lokalny funkcji nocnego ponownego uruchamiania. Jeśli funkcja ta jest włączona, urządzenie uruchamia się ponownie o określonej porze czasu lokalnego, jeśli urządzenie pozostaje uśpione o tej porze czasu lokalnego. System niepozostający w stanie uśpienia zostanie uruchomiony ponownie przy kolejnej okazji, gdy system zostanie uśpiony. W przypadku użycia z czasownikiem set (ustaw) planowana data definiuje, czy urządzenie będzie się automatycznie uruchamiać ponownie każdego wieczoru i opcjonalnie można wybrać czas lokalny do przeprowadzenia automatycznego ponownego uruchamiania. Obowiązuje 24-godzinny format czasu.

Argumenty funkcji get: Brak

Przykłady funkcji get:

get system autoreboot

off,22,00,00

ok,00

get system autoreboot –V

Nocne ponowne uruchamianie, Godzina, Minuty, Sekundy

on,22,00,00

ok

Argumenty funkcji set:

< {on|off|keep}>on włącza automatyczne ponowne uruchamianie

off wyłącza automatyczne ponowne uruchamianie

funkcja keep zachowuje aktualną wartość, przydatne do zmiany wyłącznie czasu

[-H {0..23}]Podaj godzinę.
[-M {0..59}]Podaj minuty.
[-S {0..59}]Podaj sekundy.

Przykłady funkcji set:

włącz opcję automatycznego ponownego uruchamiania

set system autoreboot on

ok,00

wyłącz opcję automatycznego ponownego uruchamiania

set system autoreboot off

ok,00

zmień godzinę automatycznego ponownego uruchamiania na 23

set system autoreboot on –H 23

ok,00

zmień godzinę i minuty automatycznego ponownego uruchamiania na 21:30

set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00