Kalibracja inteligentnego kadrowania

Podczas pierwszej instalacji systemu Lifesize Icon 450 i parowania z usługą Lifesize Cloud można uruchomić kalibrację inteligentnego kadrowania do małej sali konferencyjnej. Funkcja inteligentnego kadrowania jest wyłączona, dopóki proces kalibracji nie zostanie zakończony.

Dowiedz się więcej o parowaniu z usługą Lifesize Cloud.

Pod koniec procesu parowania usługi Lifesize Cloud pojawi się opcja konfiguracji inteligentnego kadrowania. Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć proces kalibracji, lub opcję Nie, aby przeprowadzić konfigurację później i wrócić do ekranu głównego systemu Icon.

  1. Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć proces kalibracji.
  2. Wybierz obraz, który najlepiej pasuje do warunków oświetlenia w pomieszczeniu.
  3. Stań lub usiądź w najdalszej pozycji od kamery, pozostając w kadrze na ekranie. Kiedy będziesz gotowy(-a), kliknij pozycję Rozpocznij, aby uruchomić proces kalibracji. To może potrwać do dwóch minut. Pozostań w kadrze wskazanym na ekranie w trakcie kończenia procesu kalibracji. Będzie w tym czasie widoczny wskaźnik postępu. Wykonywanie ruchów umożliwia przyspieszenie procesu kalibracji.
  4. Kalibracja czujnika inteligentnego kadrowania została zakończona.

Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić funkcję inteligentnego kadrowania przy innej okazji.

  1. W telefonie Lifesize Phone HD, kiedy nie trwa połączenie, wybierz pozycję Kamera. Na ekranie kamery wybierz pozycję Kalibracja kadrowania.
  2. Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć proces kalibracji.
  3. Wybierz obraz, który najlepiej pasuje do warunków oświetlenia w pomieszczeniu.
  4. Stań lub usiądź w najdalszej pozycji od kamery, pozostając w kadrze na ekranie. Kiedy będziesz gotowy(-a), kliknij pozycję Rozpocznij, aby uruchomić proces kalibracji. To może potrwać do dwóch minut. Pozostań w kadrze wskazanym na ekranie w trakcie kończenia procesu kalibracji. Będzie w tym czasie widoczny wskaźnik postępu. Wykonywanie ruchów umożliwia przyspieszenie procesu kalibracji.
  5. Kalibracja czujnika inteligentnego kadrowania została zakończona.

Aby dowiedzieć się więcej, patrz Często zadawane pytania na temat inteligentnego kadrowania.