Filtrowanie adresów IP i domen

Aby ustawić wychwytywanie przez filtry antyspamowe dla połączeń przychodzących za pomocą adresów IP i nazw domen:

  1. Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja antyspamowa.
  2. W Ogólne, wybierz Włącz antyspam.
  3. W Akceptowane adresy IP i Akceptowane domeny wprowadź określone akceptowane adresy IP i domeny. Połączenia przychodzące z adresów IP i domen, które nie znajdują się na tej liście będą blokowane. Za pomocą kreski pionowej (|) możesz określać wiele adresów, a za pomocą gwiazdki (*) możesz określić zakres adresów.
  4. Kliknij Zapisz.

Uwaga: Jeśli ma to zastosowanie, zawsze umieszczaj adresy strażników H.323 w listach akceptowanych.