Filtrowanie ID sprzedawcy

Za pomocą filtrowania H.323 możesz włączyć filtrowanie dla ID sprzedawców i łączenia bezpośredniego. Opcja Włącz filtrowanie ID sprzedawcy H.323 ogranicza połączenia przychodzące od sprzedawców z parametrami sygnalizowania, które odpowiadają białym listom sprzętu przemysłowego. Opcja Włącz sprawdzanie wybranych cyfr weryfikuje, czy dane wiadomości konfiguracyjnej połączenia odpowiadają danym użytkownika wykonującego połączenie. Jeśli nie, połączenie jest blokowane.

Skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym Lifesize, jeśli potrzebujesz pomocy odnośnie tej opcji.