Konfiguracja połączeń i porty nośników

Aby nawiązać połączenie z innymi systemami przez zaporę, należy skonfigurować zaporę w taki sposób, aby zezwalała na połączenia przychodzące do i wychodzące z systemu przez:

Port UDP 1719Rejestracja strażnika.
Port TCP 1720H.323 negocjacja połączenia.
Port UDP 5060Odrzucenie połączenia SIP.
Port TCP 5060Odrzucenie połączenia SIP, jeżeli włączona jest sygnalizacja TCP dla połączeń SIP.
Port TCP 5061Sygnalizacja TLS dla połączeń SIP, jeżeli włączona jest sygnalizacja TLS.
UWAGA: TLS jest jedynym kanałem transmisji obsługującym połączenia szyfrowane.
Wymagane porty TCP
i UDP
Zakres podawany przy użyciu opcji Preferencje > Sieć > Porty zarezerwowane.