Używanie systemu Icon w prywatnej sieci LAN z NAT

W przypadku umieszczenia systemu wideo w prywatnej sieci LAN, konieczne jest korzystanie z NAT w celu komunikowania się z systemami zewnętrznymi. Może to obejmować włączenie w Twoim systemie Lifesize statycznego NAT.

W zaporze, bez względu na to, czy jest to zapora samodzielna, czy wbudowana do routera, należy wykonać jedno z następujących zadań:

Przeczytaj więcej na temat ograniczania zarezerwowanych portów i znajdź więcej informacji w dokumentacji sprzedawcy dotyczącej zapory.

Włączanie statycznego NAT

NAT pozwala na komunikacje pomiędzy urządzeniami w sieci LAN, posiadającymi prywatne adresy IP i urządzeniami, do których dostęp uzyskiwany jest przez publiczną sieć IP. Wykorzystanie statycznego NAT pozwala zapewnić, że ten sam publiczny adres IP jest zawsze mapowany do prywatnego adresu IP systemu, tak aby dane pochodzące z sieci publicznej przeznaczone dla systemu prywatnego mogły być przesyłane do systemu w sposób niezawodny.

W przypadku korzystania ze statycznego NAT w celu powiązania publicznych adresów IP z prywatnymi adresami IP w systemie Lifesize, konieczne jest skonfigurowanie systemu Lifesize, aby umożliwić współpracę z serwerem statycznego tłumaczenia NAT. Z przeglądarki nawiguj do opcji Preferencje > Sieć i wybierz Statyczny NAT. Wprowadź publiczny adres IP, nazwę hosta lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny systemu w Publiczny adres IP NAT.

UWAGA: Aktualizowanie systemu z poziomu przeglądarki poza zaporą nie jest możliwe, kiedy włączony jest statyczny NAT. Alternatywą jest wykonanie aktualizacji wewnątrz zapory.

Testowanie środowiska NAT

Jeżeli zapora nie posiada zestawu funkcji, która wykonuje H.323 lub SIP NAT, musisz włączyć NAT w prywatnym systemie Lifesize.

Nawiąż połączenie z systemu do systemu w prywatnej sieci LAN za pomocą sieci internetowej. Jeżeli prywatny system połączy się w przeciągu pierwszych 2 sekund po odebraniu połączenia, oznacza to, że konfiguracja NAT działa prawidłowo. Jeżeli system nie połączy się po odebraniu połączenia i rozłączy się po 30–50 sekundach, oznacza to, że ustawienia zarezerwowanych portów w kodeku nie odpowiadają ustawieniom zapory. Upewnij się, że ustawienia systemu i zapory dla portów UDP/TCP są zgodne.

Jeżeli nawiązanie połączenia dalej nie będzie możliwe, konieczne może być wyłączenie funkcji Stateful Packet Inspection w zaporze. W niektórych sklepach funkcja ta nazywać się może dynamicznym filtrowaniem pakietów. Zapoznaj się z dokumentacją załączoną przez sprzedawcę dotyczącą zapory, aby uzyskać więcej informacji.