Aktywacja systemu Icon

Połącz się z usługą Lifesize Cloud w trakcie wstępnej konfiguracji. Dowiedz się więcej.

Aby zainicjować ten proces po instalacji, zresetuj system do ustawień domyślnych. Przeczytaj więcej na temat resetowania systemu.

UWAGA: Aby połączyć system Icon z usługą, musisz mieć konto użytkownika w usłudze Lifesize Cloud.

 1. Gdy kreator wstępnej konfiguracji poprosi o dołączenie do usługi Cloud, wybierz przycisk Tak.
 2. Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL wyświetlonego w systemie Icon.

  UWAGA: Systemu Icon nie można aktywować z interfejsu WWW systemu.

 3. Zaloguj się poprzez wprowadzenie adresu e-mail i hasła w usłudze Cloud.
 4. Wprowadź kod aktywacyjny widoczny w systemie Icon.

  Skanowanie kodu QR powoduje otwarcie strony logowania w usłudze Lifesize Cloud w przeglądarce, w której kod aktywacji został już wyświetlony.

 5. Można przypisać system Icon do pojedynczego użytkownika lub do sali konferencyjnej.
  Pojedynczy użytkownikJa – pozwala końcowemu użytkownikowi systemu Cloud powiązać urządzenie z samym sobą.

  Użytkownik – pozwala menedżerom kont Cloud przypisać urządzenie do dowolnego użytkownika w grupie Cloud.

  Sala konferencyjna

  Użyj tej opcji, jeśli urządzenie znajduje się w sali konferencyjnej i jest przeznaczone dla wielu użytkowników.Tworzy osobne konto Cloud dla systemu Icon. Wprowadź nazwę systemu, która będzie wyświetlana w katalogu usługi Cloud. Opcjonalnie wprowadź adres e-mail umożliwiający łączenie się z systemem.

 6. Na ekranie głównym systemu Icon przejdź do >, aby sprawdzić stan systemu.system Gdy system Icon zostanie prawidłowo aktywowany, pojawi się komunikat Gotowe w sekcji Komunikacja > Usługa Lifesize Cloud.

Dotyczy tylko systemu Icon 450: Pod koniec procesu parowania aplikacji Lifesize Cloud pojawi się opcja konfiguracji inteligentnego kadrowania. Wybierz opcję Tak , aby rozpocząć proces kalibracji, lub opcję Nie , aby przeprowadzić konfigurację później. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kalibracja inteligentnego kadrowania .