Usuwanie systemu Icon z konta użytkownika w usłudze Cloud

  1. Zresetuj system do ustawień domyślnych.
  2. Gdy kreator wstępnej konfiguracji poprosi o dołączenie do usługi Cloud, wybierz przycisk Nie.
  3. Menedżer konta usługi Cloud: Zaloguj się w konsoli sieci Web usługi Cloud i usuń system Icon z konta użytkownika usługi Cloud. Dowiedz się więcej w pomocy online do usługi Cloud.