Rekordy połączeń

Pobierz historię połączeń w zakładce Diagnostyka > Rekordy połączeń > Pobierz rekordy połączeń. Zapisz plik .tgz, który zawiera arkusze w formacie XML i XSL, które zobaczyć można w wybranym programie.

Każdy rekord połączenia zawarty jest w jednym rzędzie, który zawiera następujące informacje:

 • rodzaj połączenia
 • nazwę i adres IP zdalnego użytkownika
 • czas rozpoczęcia i czas trwania
 • kierunek połączenia
 • protokół
 • przepustowość założoną i rzeczywistą
 • powód przerwania połączenia

Możliwe powody zakończenia połączenia to:

 • Połączenie zakończone prawidłowo.
 • Zdalny użytkownik był niedostępny.
 • Zdalny użytkownik był w trakcie innego połączenia.
 • Osiągnięto maksymalną liczbę nawiązanych połączeń.