Diagnostyka kamery

Skonfiguruj preferencje kamery na karcie Diagnostyka > Kamera:

Ustawienia diagnostyczne kamery są dostępne jedynie, jeżeli wybrana kamera podłączona jest do kodeka i napis Połączono wyświetlony jest jako status kamery w zakładce Diagnostyka > Informacje systemowe oraz w > monitora systemu wideo.

Zapobieganie migotaniu obrazu

Lampy zasilane napięciem 50 Hz mogą generować migotanie, które jest rejestrowane przez kamerę i przesyłane do systemu. Jeżeli korzystasz z oświetlenia zasilanego ze źródła o mocy 50 Hz i zauważysz migotanie obrazu wideo, ustaw opcję Anty-migotanie na 50 Hz. Wartość domyślna to Automatycznie.

UWAGA: Wybrana dla tego ustawienia wartość zostanie zastosowana do wszystkich kamer podłączonych do systemu.

Niektóre ustawienia naświetlania kamery, które przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach oświetlonych światłem słonecznym, mogą powodować migotanie obrazu. Aby zredukować migotanie, zwiększ ustawienie Jasność .

Automatyczne naświetlanie

Termin automatyczne naświetlanie oznacza, że kamera automatycznie zmienia aperturę oraz czas naświetlania, by dostosować jasność obrazu. Wybierz metodę automatycznego naświetlania dla kamery, poprzez wybranie jednej z następujących wartości dla Metoda automatycznego naświetlenia HD:

WartośćOpis
Pełny obrazWartość domyślna. Dostosowuje wartość naświetlenia do średniej wartości jasności obrazu wideo pełnej wielkości.
Centralnie ważoneDostosowuje wartość naświetlenia do średniej wartości jasności obrazu wideo pełnej wielkości, lecz przypisuje wyższą wagę do środkowej części obrazu.
PunktoweDostosowuje wartość naświetlenia do średniej wartości jasności niewielkiego obszaru w środku obrazu.
RęczneWyłącza funkcję automatycznego naświetlania. Ręcznie dostosowuje wartość naświetlania poprzez zmianę wartości Jasności.
Jasność

Ustawienie jasności kamery oznacza ilość światła docierającego poprzez obiektyw kamery. Popraw słabo oświetlone sceny dzięki dostosowaniu oświetlenia pomieszczenia i ręcznemu ustawieniu jasności kamery.

W przypadku wyboru metody automatycznego naświetlania kamera sama dokonuje dostosowania wartości, w oparciu o ustawienia jasności. Dostosowanie wartości Jasności powoduje ustawienie nowej wartości docelowej.

Jeśli wybrana metoda automatycznego naświetlania to Ręcznie, kamera używa jedynie ustawień jasności.

Balans bieli

Balans bieli to sposób odwzorowywania przez kamerę białego koloru, będącego połączeniem wszystkich kolorów. Balans bieli należy dostosować, jeśli kolory na obrazie wideo sprawiają wrażenie źle zbalansowanych. Na balans bieli wpływ ma rodzaj źródła światła w pomieszczeniu.

Jeśli wartość ustawiono w pozycji Automatycznie, domyślnie, system LifeSize określi prawidłową wartość dla balansu bieli kamery, automatycznie dostosowując się do zmienionych warunków oświetlenia w pomieszczeniu.