Integracje

Swój system Icon można zintegrować za pomocą usługi Lifesize Cloud, pakietu aplikacji UVC i jednostki kontrolnej Lifesize Bridge. Dostępne opcje zależne są od aplikacji skonfigurowanych dla danego środowiska:

OpcjaZostaje wyświetlona w przypadku integracji z.....Konfiguracja
Harmonogram UVC ManagerZarządzaj systemem wideo w UVC Manager.
Katalog Lifesize CloudPodłączanie do Lifesize Cloud
UVC ClearSeaObsługa administracyjna systemu Icon przez UVC ClearSea
Integracja systemu Icon za pomocą UVC ClearSea
UVC ManagerZarządzaj systemem wideo w UVC Manager.
Serwer katalogowyKonfiguruj integrację, używając opcji Preferencje > Katalog.
Spotkania Lifesize CloudPodłączanie do Lifesize Cloud
UVC ClearSea

(System rejestruje się do UVC ClearSea przez H.323.)

Włączanie obsługi systemu Icon dla konferencji Lifesize MCU
UVC ManagerZarządzaj systemem wideo w UVC Manager.
UVC Multipoint lub Lifesize BridgeSkonfiguruj integrację, używając opcji Preferencje > Jednostki MCU > Włącz integrację MCU.
Nagrywaj UVC Video CenterSkonfiguruj system, aby nagrywać na UVC Video Center, używając opcji Preferencje > Nagrywaj i przesyłaj strumieniowo.
Eskalacja połączeń Lifesize CloudPodłączanie do Lifesize Cloud
UVC ClearSeaObsługa administracyjna systemu Icon przez UVC ClearSea
Integracja systemu Icon za pomocą UVC ClearSea
Wyszukiwanie globalne UVC ClearSeaObsługa administracyjna systemu Icon przez UVC ClearSea
Integracja systemu Icon za pomocą UVC ClearSea
Nawigacja i wyszukiwanie