Potrzebujesz pomocy?

W następujących sekcjach opisano często występujące problemy podczas korzystania z systemu Lifesize, ich prawdopodobne przyczyny oraz potencjalne rozwiązania.

Stan systemu
Energia i łączność
Problemy z dźwiękiem
Prezentacje
Problemy z kamerą
Problemy z wyświetlaczem
Dostosowywanie oświetlenia w pomieszczeniu

Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić system. Upewnij się, że system nie był narażony na kontakt z wodą lub źródłami ciepła lub nie uległ fizycznym uszkodzeniom.

Niepoprawnie podłączone lub luźne kable są częstą przyczyną problemów sprzętowych. Podczas badania problemu, najpierw przyjrzyj się zewnętrznym przyciskom i podłączeniom kabli. Upewnij się, że podłączenia wykonane zostały prawidłowo i są zabezpieczone oraz że nic nie blokuje kabli. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać informacje o poprawnym podłączeniu kabli.