Konserwacja systemu

Zaloguj się do interfejsu sieci Web systemu, aby wykonać konserwację systemu.

Uruchom ponownie Diagnostyka > Ponowne uruchomienie systemu
Zapisz Konserwacja > Reset systemu > Zapisywanie systemu
Zapisuje plik kopii zapasowej na komputerze.
Przywróć Konserwacja > Resetowanie systemu > Przywracanie systemu
Resetuj Konserwacja > Resetowanie systemu > Resetowanie systemu
Przywróć Konserwacja > Resetowanie systemu > Przywracanie systemu
Aktualizuj klucze licencjiKonserwacja > Klucze licencji
Aktualizuj oprogramowanie systemuKonserwacja > Aktualizacja systemu

Narzędzia diagnostyczne są dostępne na karcie Diagnostyka.