Używanie systemu

Swój system Icon można zintegrować za pomocą usługi Lifesize Cloud, pakietu aplikacji UVC i jednostki kontrolnej Lifesize Bridge. Dostępne opcje zależne są od aplikacji skonfigurowanych dla danego środowiska:

Co chcesz zrobić?
Nawiąż, odbierz i zakończ połączenieWybierz opcję Połączenie i przejdź do jednej z dostępnych opcji połączeń:

Ulubione

Ostatnie połączenia

Katalog

Spotkania

Klawiatura numeryczna (telefon) lub Dialer (system wideo)

Harmonogram

Wybierz opcję Odbierz i (aby zakończyć połączenie).

Więcej informacji na temat nawiązywania połączenia i zarządzania systemem wideo w połączeniu.

Rozpocznij prezentacjęWybierz opcję Prezentacja .
Po podłączeniu laptopa do wejścia wideo w systemie podczas połączenia, prezentacja rozpocznie się automatycznie. Przeczytaj więcej.
Sterowanie kamerąAby dostosować kamerę lokalną, kiedy system znajduje się w stanie gotowości, wybierz opcję Podgląd .
W trakcie połączenia wybierz , aby dostosować kamerę lokalną. Wybierz , aby dostosować kamerę użytkownika zdalnego. Przeczytaj więcej.
Tworzenie nagrania Jeśli UVC Video Center jest skonfigurowane, wybierz . Przeczytaj więcej.
Wyświetl mój numerWybierz , aby wyświetlić nazwę systemu i numery, z których korzystają użytkownicy, aby połączyć się z systemem wideo.
Włącz opcję Nie przeszkadzać Wybierz , aby odrzucać połączenia przychodzące. Po włączeniu opcji zostaje wyświetlona ikona .
Dostosuj głośnośćWybierz , aby otworzyć pasek nawigacji głośności.

Pilot: Wybierz poziom głośności od 0 do 100. Poziom wyraża głośność w postaci procentu maksymalnej wartości. Użyj pilota, aby dostosować poziom głośności. Wciśnij lub , aby dostosować poziom o wartość 1%. Naciśnij lub , aby szybko i w sposób ciągły dostosować głośność.

Wprowadź system w tryb uśpieniaWybierz , aby wprowadzić system, kamerę i wyświetlacz w stan uśpienia. Przeczytaj więcej.
Wyświetl stan systemuWybierz dla opcji systemowych. Przeczytaj więcej.

Gdy system wideo Lifesize jest w stanie gotowości, na ekranie zostaje wyświetlone wideo z kamery. Gdy system wideo Lifesize jest uśpiony, ekran jest czarny. Połączenie przychodzące, wyświetlenie prezentacji lub naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie spowoduje aktywację systemu. Skieruj pilota w stronę odbiornika IR (znajdującego się zarówno na kamerze jak i na kodeku), a nie na ekran i naciśnij przycisk, aby aktywować system.

 

Uśpienie

Wybierz , aby wprowadzić system, kamerę i wyświetlacz w tryb uśpienia. System wideo automatycznie przejdzie w tryb uśpienia:

  • Po upłynięciu dziesięciu minut bez żadnych działań ze strony użytkownika.
  • Po nawiązaniu połączenia głosowego.

Naciśnij na telefonie lub dowolny klawisz na pilocie, aby obudzić system. Po wybudzeniu systemu podświetlona zostaje jedna z następujących opcji, w zależności od stanu systemu wideo:

Wystąpił błąd systemu. Wybierz , aby uzyskać więcej informacji o problemie.
Funkcja Nie przeszkadzać została włączona.
Połączenie zaplanowane na UVC Manager jest dostępne w systemie wideo.
Inne warunki nie występują.