Lifesize Cloud

Gdy użytkownik posiada już konto w usłudze Lifesize Cloud, może podłączyć system Icon do usługi Cloud. Przypisz system Icon do konta Cloud lub aktywuj system Icon, który służy jako system do sali konferencyjnej. Dowiedz się jak.

Po podłączeniu można wykorzystać następujące funkcje:

  • Aplikację usługi Cloud można pobrać na wszystkie urządzenia: laptop, tablet i smartfon. Połączenia przychodzące powodują dzwonienie wszystkich urządzeń.
  • Usługa Lifesize Cloud przypisuje ustawienia konfiguracji bezpośrednio do systemu Icon.
  • Wszystkie osoby kontaktowe w grupie Cloud Twojej firmy są dostępne z katalogu usługi Icon. Ich status online jest również wyświetlany.
  • Wirtualne sale spotkań skonfigurowane przez menedżera konta Cloud są dostępne poprzez opcję Spotkania . Wszyscy użytkownicy usługi Cloud mogą dodawać spotkania z aplikacji Cloud.
  • W systemie Icon można dodawać uczestników wideo oraz przyjmować wiele połączeń przychodzących do połączenia aktywnego.
  • Aktualizacja oprogramowania są automatycznie przypisywane do systemu Icon, a nie wymaga się od użytkownika wykonania ręcznej aktualizacji z osobnego pliku. System wyświetla monit o włączenie aktualizacji, co pozwala na opóźnienie operacji, jeśli użytkownik ma połączenie lub używa systemu w inny sposób.