UVC Transit

Zintegruj system wideo Lifesize z UVC Transit, aby włączyć zaporę i tłumaczenie NAT sesji oraz nośniki do H.323 i protokoły SIP.

Skonfiguruj integrację UVC Transit, używając opcji Preferencje > Lifesize UVC Transit. System zgłasza status UVC Transit w > , skonfigurowane liczby zostają wyświetlone w .

UWAGA: Jeśli UVC Transit służy jako serwer H.460, opcje Nazwa, Rozszerzenie, Tryb strażnika i Adres strażnika muszą zostać ustawione na określone wartości. Przeczytaj więcej.

UstawienieOpisWartość domyślna
UVC TransitWybierz, aby zintegrować system wideo Lifesize z UVC Transit.Wyłączono
Nazwa hosta UVC TransitWprowadź nazwy hostów lub adresy IP (oddzielone spacjami) wystąpień serwera UVC Transit.Brak wartości domyślnych
Nazwa użytkownika UVC TransitWprowadź nazwę użytkownika systemu wideo dla UVC Transit.

Nazwa użytkownika systemu wideo odpowiada poświadczeniom systemu wideo utworzonym w serwerze UVC Transit. Wszystkie trzy wartości muszą być takie same.

  • Konfiguracja > Użytkownicy > H.323 nazwa

  • Konfiguracja > Użytkownicy > Nazwa autoryzacji SIP

  • Konfiguracja > Konta Tunnel > Identyfikator konta Tunnel
Brak wartości domyślnych
Hasło UVC TransitWprowadź hasło systemu wideo dla UVC Transit.

Hasło systemu wideo odpowiada poświadczeniom systemu wideo utworzonym na serwerze UVC Transit. Obie wartości muszą być takie same.

  • Konfiguracja > Użytkownicy > Hasło
  • Konfiguracja > Konta Tunnel > Hasło
Brak wartości domyślnych
Włącz dla SIPWybierz, by włączyć wykonywanie połączeń SIP przez UVC Transit.

Kiedy opcja jest włączona, wprowadź nazwę użytkownika SIP systemu wideo wykorzystywaną do nawiązywania połączeń z SIP.

Wyłączono
Włącz H.323 TunelowanieWybierz, aby tunelować H.323 sygnalizowanie i nośniki przez UVC Transit.

UWAGA: Włączenie H.323 tunelowania spowoduje wyczyszczenie wartości w polu Użyj H.323 w obszarze Preferencje > H.323.

Kiedy opcja jest włączona, wprowadź rozszerzenie H.323 systemu wideo wykorzystywane do nawiązywania połączeń z H.323.

Wyłączono