Język i dwa wyświetlacze

 

Język

Wybierz język dla interfejsu systemowego za pomocą opcji Preferencje > Wygląd > Język. Możesz również użyć pilota: wybierz > , aby zmienić język.

UWAGA: Aby zmienić język interfejsu sieci Web systemu, wybierz opcję Językna ekranie logowania.

 

Dwa wyświetlacze (tylko system Icon 600 i 800)

Po podłączeniu drugiego wyświetlacza wybierz opcję układu w obszarze Preferencje >Wygląd > Fizyczne rozmieszczenie wyświetlaczy. Twój system wideo Lifesize automatycznie skonfiguruje drugi wyświetlacz w zależności od Twoich ustawień i stanu systemu wideo.

UWAGA: Podłączenie drugiego wyświetlacza wymaga wprowadzenia klucza licencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z przedstawicielem systemu Lifesize.

OpcjaWyświetlacz 1Wyświetlacz 2
DomyślneKamery, rozmówcy, lokalna prezentacja, prezentacja – połączenie przychodzące, rozmówcy zbiorczy + prezentacja – połączenie przychodząceLustro, prezentacja – połączenie przychodzące
OsobnoKamery, dzwoniący, lokalna prezentacjaLustro, prezentacja – połączenie przychodzące
SąsiadującoKamery, dzwoniący, lokalna prezentacjaTylko prezentacja – połączenie przychodzące
Obok (nigdy puste)Podobnie do opcji Sąsiadująco, ale pokazuje widok lokalny lub prezentację, kiedy nie ma połączeniaWidok lokalny w trakcie połączenia wideo bez prezentacji
Dwa
(tylko system Icon 800)
Widok lokalny lub prezentacja danych wejściowych 1, kiedy nie ma połączeniaWidok lokalny lub prezentacja danych wejściowych 2, kiedy nie ma połączenia
Wyświetlanie lustrzaneKamery, rozmówcy, lokalna prezentacja, prezentacja – połączenie przychodzące, rozmówcy zbiorczy + prezentacja – połączenie przychodząceKamery, rozmówcy, lokalna prezentacja, prezentacja – połączenie przychodzące, rozmówcy zbiorczy + prezentacja – połączenie przychodzące
JedenKamery, rozmówcy, lokalna prezentacja, prezentacja – połączenie przychodzące, rozmówcy zbiorczy + prezentacja – połączenie przychodząceOdłączono