Przegląd konfiguracji

Podczas pierwszej instalacji systemu, kreator prowadzi użytkownika przez opcje konfiguracyjne języka, ustawień sieciowych i strefy czasowej. Wtedy istnieje także możliwość podłączenia systemu Icon do usługi Lifesize Cloud.

Po zakończeniu instalacji należy skonfigurować system wideo przy użyciu pilota lub interfejsu sieciowego systemu:

  1. Otwórz przeglądarkę sieci Web.
  2. Przejdź do adresu IP systemu. Zostanie on wyświetlony w na ekranie głównym.

Użytkownicy usługi Lifesize Cloud: Wybierz > , aby wyświetlić adres IP.

Po instalacji można także skonfigurować:

Co chcesz zrobić?Przeczytaj więcej
Podłącz się do usługi Lifesize Cloud.

Jeśli nie nastąpiło podłączenie programu Icon do usługi Lifesize Cloud w trakcie konfiguracji wstępnej, zresetuj system, aby powiązać go z kontem Cloud.

Podłączanie do usługi Lifesize Cloud
Zintegruj swój system z innymi aplikacjami Lifesize.Integracje
Ustaw hasła administratora.

Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przejdź do opcji Preferencje > Hasła.

Dostęp do systemu i hasła
Zmień datę systemu, godzinę i strefę czasową.

Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przejdź do opcji Preferencje > Data i godzina.

Data i godzina
Zmień język interfejsu systemu.

Wykonaj jedno z następujących działań:

 • Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przejdź do opcji >Preferencje Wygląd.
 • Przy użyciu pilota wybierz .

UWAGA: Aby zmienić język interfejsu sieci Web systemu, wybierz opcję Język na ekranie logowania interfejsu sieci Web.

Język
Zmień nazwę systemu.

Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przejdź do opcji Preferencje > System. Użytkownicy usługi Lifesize Cloud: nazwa systemowa jest określana przez usługę Lifesize Cloud, gdy podłączasz program Icon do usługi.

Nazwa systemu
Dostosuj bezpieczny obszar.

Jeżeli dzień, data i godzina nie są całkowicie widoczne w prawym górnym rogu wyświetlacza, wybierz > , aby dostosować bezpieczny obszar.

Opcje systemowe
Wybierz konfigurację dla dwóch wyświetlaczy. (Tylko Icon 600 i 800).

Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przejdź do opcji Preferencje > Wygląd > Fizyczne rozmieszczenie wyświetlaczy.

Dwa wyświetlacze
Wczytaj niestandardowe tło do programu Icon.

Jeśli program Icon jest podłączony do usługi Lifesize Cloud, możesz za pomocą konsoli internetowej wczytać w swoich systemach niestandardowy obraz tła.

Lifesize Cloud
Dostosowywanie telefonu Lifesize Phone HD. 

Klienci korzystający z usługi Lifesize Cloud, którzy posiadają telefon Lifesize Phone HD połączony z systemem Lifesize Icon 400|450|600|800, mogą dostosowywać przyciski i strefy czasowe na ekranie głównym, korzystając z konsoli internetowej.

Lifesize Cloud
Włącz H.323 i SIP.

Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przeglądaj tutaj:

 • Preferencje > H.323
 • Preferencje > Rejestrator SIP 1
 • Preferencje > Rejestrator SIP 2
H.323

SIP

Konfiguracja preferencji dla połączeń, dźwięku i wideo.

Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przeglądaj tutaj:

 • Preferencje > Połączenia
 • Preferencje > Dźwięk
 • Preferencje > Wideo
Preferencje połączeń

Preferencje dźwięku

Preferencje wideo

Skonfiguruj system wideo w zakresie przechodzenia zapory.Konfiguracja zapory
Włącz automatyczną obsługę administracyjną.

Skonfiguruj system wideo tak, aby wykrywał serwer obsługi administracyjnej i skonfigurował się za pomocą ustawień określonych na serwerze.

Obsługa administracyjna programu Icon przez UVC ClearSea
Skonfiguruj preferencje sieciowe.

Wykonaj jedno z następujących działań:

 • Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przejdź do opcji Preferencje > Sieć.
 • Przy użyciu pilota wybierz > i wprowadź kod dostępu (domyślnie, 1234), aby uzyskać dostęp do .
Opcje systemowe