Dostęp do systemu i hasła

Pilot Dostęp do funkcji administratora z poziomu wyświetlacza systemu wideo:

Wybierz symbol > i wprowadź kod dostępu (domyślnie: 1234).

Przeglądarka Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP systemu Lifesize. Zaloguj się z uprawnieniami administratora. Domyślnie nazwa użytkownika i hasło ustawione są jako admin.

Adres IP systemu zostaje wyświetlony jako  na ekranie głównym wyświetlacza systemu wideo.

Lifesize cloud-based service users: Select  to view the IP address.

Domyślnie funkcję zdalnego zarządzania systemem wideo Lifesize za pomocą protokołu HTTP włącza się za pomocą opcji Preferencje > Zabezpieczenia > Włącz zdalne zarządzanie za pomocą HTTP.

UWAGA: Wyłączenie protokołu HTTP powoduje wylogowanie użytkownika i uniemożliwia ponowne zalogowanie się do systemu.

SSH Zaloguj się do sesji SSH z uprawnieniami administratora i wprowadź polecenia pozwalające na zdalne zarządzanie systemem Lifesize. Domyślnie nazwa użytkownika i hasło ustawione są jako admin.

W ramach wprowadzenia do korzystania z funkcji API wpisz w wierszu polecenia help . Możesz również uzyskać dostęp do kompletnej dokumentacji na temat poleceń pod adresem https://<adresIP_systemu_wideo>/docs/json/

Domyślnie kontrola zdalna przez SSH jest włączana w oknie Ustawienia > Zabezpieczenia > Włącz dostęp przez SSH.

UWAGA: Wyłączenie protokołu SSH uniemożliwia zdalne zarządzanie systemem za pomocą tego protokołu.

UVC Manager Za pomocą UVC Manager administratorzy mogą zarządzać systemami wideo w przedsiębiorstwie.

Aby zarządzać hasłami, przejdź do okna Ustawienia > Hasła:

Użytkownik Dostęp Nazwa użytkownika Domyślne hasło
Administrator Przeglądarka, SSH (wiersz poleceń) administrator administrator
Administrator Wyświetlacz systemu wideo z opcją pilota Brak 1234
Wsparcie Przeglądarka, SSH wsparcie wsparcie

Hasło może mieć długość do 16 znaków i zawierać dowolną kombinację cyfr 0–9, liter a–z i A–Z oraz symboli * (gwiazdka) i # (krzyżyk). Kod dostępu musi mieć od 1 do 32 znaków oraz zawierać dowolną kombinację cyfr 0–9.

Nie można zmienić nazwy użytkownika.