Nazwa systemu, data i godzina

 

Nazwa systemu

Określ nazwę systemu wideo za pomocą opcji Preferencje > System > Nazwa systemu.

UWAGA: W przypadku podłączania systemu Icon do usługi, nazwa systemu zostaje zdefiniowana przez usługę Lifesize Cloud.

 

Data i godzina w systemie

Data i godzina w systemie są ustawiane automatycznie, jeżeli spełniony zostaje jeden z następujących warunków:

  • DHCP zostaje włączone za pomocą opcji Preferencje > Sieć > Użyj DHCP i serwer DHCP przekazuje adres serwera NTP do systemu użytkownika.
  • Nazwę hosta lub adres IP serwera NTP podaje się za pomocą opcji Preferencje > Data i godzina > Nazwa hosta serwera NTP.

UWAGA: Wartość podawana dla opcji Nazwa hosta serwera NTP jest wykorzystywana razem z innymi adresami serwera NTP, które serwer DHCP przekazuje do systemu.

Strefa czasowa nie jest ustawiana automatycznie. Przejdź do opcji Preferencje > Data i godzina, aby podać strefę czasową.