Opcje systemowe

Wybierz dla opcji systemowych:

Wyświetla status systemu, w tym komunikaty, audio, wejścia oraz wyjścia systemu, DHCP, automatyczne zastrzeganie, czujniki temperatury i prędkości wiatraków.
Wyświetla szczegółowe informacje systemowe, w tym komunikaty, audio, sieci, dane wejściowe i wyjściowe systemu, DHCP, automatyczne zastrzeganie oraz kamery.
Pozwala na skonfigurowanie bezpiecznego obszaru na wyświetlaczu.
Wyświetla adres IP systemu pozwalający administratorowi na skonfigurowanie systemu. Jeżeli system nie jest skonfigurowany lub działa nieprawidłowo, wyświetlona zostanie informacja o porcie seryjnym.
Wybierz język tekstu na ekranie.
Wyświetla licencje stosowane w systemie.
Po potwierdzeniu powoduje ponowne uruchomienie systemu.
Zapewnia narzędzia administracyjne. Ten obszar wymaga numerycznego kodu dostępu (domyślnie, 1234).
włącza lub wyłącza DHCP. Po wyłączeniu DHCP można ustawić adres IP, maskę sieci, domyślną bramę i adres statycznego serwera DNS. Wybierz opcję Testuj sieć, aby testować połączenie.
powoduje zresetowanie ustawień sieciowych do ich wartości domyślnych: włącza DHCP, resetuje znacznik VLAN do wartości 0 i włącza HTTP i SSH.
resetuje wszystkie ustawienia do ich wartości domyślnych i powoduje ponowne uruchomienie systemu.
powoduje przywrócenie systemu do alternatywnej wersji oprogramowania, resetuje wszystkie preferencje do ich wartości domyślnych, a następnie powoduje ponowne uruchomienie systemu.
Wybierz , aby się wylogować.