Dostosowywanie oświetlenia w pomieszczeniu

Upewnij się, że system korzysta z najlepszej możliwej jakości obrazu poprzez dostosowanie oświetlenia i kolorów tła do otoczenia. Jeżeli poziom oświetlenia jest zbyt niski, warto rozważyć zastosowanie sztucznego oświetlenia. Najlepsze wyniki można osiągnąć, stosując na przykład niebezpośrednie światło pochodzące z osłoniętych źródeł lub światło odbite od jasnych ścian.

Należy unikać:

  • Bezpośredniego światła słonecznego padającego na rejestrowany obiekt, tło oraz obiektyw kamery, tworzącego wyraźny kontrast
  • Bezpośredniego oświetlania rejestrowanego obiektu oraz obiektywu kamery
  • Kolorowego światła
  • Ostrego światła padającego z boku oraz mocnego światła padającego z góry