Problemy z dźwiękiem

Jeżeli po stronie odbiorców słychać echo lub zakłócenia, mikrofon podłączony do systemu Lifesize może znajdować się zbyt blisko głośników. Problem ten może zostać rozwiązany po przesunięciu mikrofonu.

Niska jakość dźwięku ze strony użytkownika zdalnego może być spowodowany dużym pogłosem w pomieszczeniu. W przypadku niskiej jakości dźwięku, należy zwiększyć absorpcyjność dźwięku w pomieszczeniu i mówić w bliższej odległości od telefonu lub mikrofonu.

Pogorszenie jakości dźwięku może być także spowodowane nieprawidłowym działaniem mikrofonów.

Jeśli na mikrofonach znajduje się kurz i śmieci, wyczyść górną część urządzeń miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie należy czyścić urządzeń firmy Lifesize wyposażonych w mikrofony przy użyciu środków czyszczących w płynie bądź aerozolu.