Problemy z wyświetlaczem

Jeśli na wyświetlaczu nie są wyświetlane dane, należy sprawdzić, czy kable są odpowiednio podłączone do wyświetlacza oraz czy kabel wyświetlacza jest podłączony do wyjścia HD 1 na tylnej ściance kodeka.

Jeśli obraz wideo oraz interfejs użytkownika są rozmyte lub zbyt jasne, należy sprawdzić ustawienia wejścia telewizora HD, aby upewnić się, że wybrana jest odpowiednia rozdzielczość HD. W niektórych telewizorach HD (w szczególności plazmowych) możliwe jest skonfigurowanie rozdzielczości urządzenia wejścia sygnału z poziomu interfejsu telewizora HD.

Zaloguj się do interfejsu sieci Web systemu wideo i przejdź do opcji Preferencje > Wideo, aby upewnić się, że rozdzielczość wyświetlania jest prawidłowa dla Twojego wyświetlacza.