Energia i łączność

Jeśli połączenie nie jest nawiązywane, należy sprawdzić, czy wybrano działający numer oraz czy system w zdalnej lokalizacji jest podłączony i dostępny. Sprawdź, czy sieć jest gotowa do pracy i dostępna przechodząc do opcji > , aby wyświetlić status sieci.