Uwierzytelnianie 802.1x

Systemy sali konferencyjnej Lifesize Icon obsługują bazujące na portach dwustronne uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1x i używające protokołu podrzędnego EAP-TLS. Standard IEEE 802.1x zwiększa bezpieczeństwo i wspiera rozwój poprzez obsługę centralnej identyfikacji użytkownika, uwierzytelniania i dynamicznego zarządzania kluczami.

Standard IEEE 802.1x oferuje bazujące na portach uwierzytelnianie, które wymaga komunikacji między systemem źródłowym, podmiotem uwierzytelniającym (w tym przypadku jest to przełącznik sieciowy Ethernet zgodny ze standardem 802.1x) i serwerem uwierzytelniania. Domyślnie uwierzytelnianie 802.1x w systemie sali konferencyjnej Lifesize Icon jest wyłączone.

Przed włączeniem tej funkcji należy się upewnić, że konfiguracja systemu spełnia następujące warunki:

 • Na serwerze uwierzytelniającym zainstalowane są certyfikat CA, certyfikat serwera oraz klucz prywatny certyfikatu serwera.
 • Podmiot uwierzytelniający skonfigurowano tak, aby uzyskiwać dostęp do serwera uwierzytelniania oraz aby udostępniać jeden z portów do kontroli dostępu 802.1x.
 • Wydawca certyfikatu opublikował certyfikat CA, certyfikat klienta, klucz klienta oraz hasło klucza klienta (opcja) dla systemu sali konferencyjnej Lifesize Icon.

Aby włączyć uwierzytelnianie 802.1x:

 1. Zaloguj się do interfejsu sieci Web i przejdź do okna Preferencje > Sieć.
 2. Przewiń w dół do pozycji Uwierzytelnianie 802.1x. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć tę funkcję.
 3. Dodaj pliki:
  • Plik PEM certyfikatu
  • Plik CA PEM
  • Plik PEM klucza
 4. Wpisz swoje hasło klucza prywatnego (opcja).
 5. Wybierz pozycję Zapisz.
 6. Zostanie wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie zmian. Następnie interfejs sieci ponownie się uruchomi i będzie konieczne ponowne uruchomienie przeglądarki. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Tak.