Preferencje dźwięku

Skonfiguruj preferencje dźwięku w obszarze Preferencje > Dźwięk.

UstawienieOpisWartość domyślna
Wyjście połączeń wideoOkreśla lokalizację wyjścia dźwięku podczas połączeń wideo: Wyjście liniowe, wyjście HD, DVI lub Telefon.Wyjście HD
Wyjście połączeń głosowychOkreśla lokalizację wyjścia audio w trakcie połączeń głosowych: Wyjście liniowe, Wyjście HD, DVI lub Telefon.Telefon
Tylko system Icon 600
Wzmocnienie mikrofonu analogowegoOkreśla wartości, które kontrolują wzmocnienie mikrofonu dla analogowego wejścia dźwięku. Wybierz jedną z następujących wartości:

  • Poziom liniowy. Użyj tej wartości w przypadku profesjonalnych mikrofonów do wejścia liniowego.
  • Poziom mikrofonu. Użyj tej wartości w przypadku mikrofonów komercyjnych.
  • Poziom mikrofonu ze wzmocnieniem. Użyj tej wartości, jeśli mikrofon wymaga większego wzmocnienia.
Poziom liniowy
Tylko system Icon 800
Zintegrowany dźwiękDomyślnie wbudowany procesor dźwięku systemu Icon 800 steruje:

  • Funkcją tłumienia echa akustycznego (AEC)
  • Redukcją szumów
  • Automatyczną kontrolą wzmocnienia

Aby użyć kontrolera zewnętrznego, włącz Zintegrowany dźwięk.

Gdy ta opcja jest aktywowana, występuje następujący stan:

  • Przyciski głośności na telefonie i ekranie głównym są niedostępne.
  • Opcja

  • Aktywny mikrofon zostaje domyślnie ustawiona w pozycji Wejście liniowe. Mikrofony podłączone do wejść dźwięku typu line-in są zawsze włączone.
  • Wejścia dźwięku DVI są aktywne aż do momentu wyłączenia ich na źródle.

UWAGA: Dla systemu Icon 600 opcja Zintegrowany dźwięk jest dostępna z linii poleceń.

Wyłączone
Aktywny mikrofonSystem można podłączyć do więcej niż jednego urządzenia mikrofonowego dla wejścia dźwiękowego w trakcie połączeń. Tylko jedno urządzenie może funkcjonować jako aktywny mikrofon w trakcie połączenia.Automatyczne
Wyłącz dźwiękDomyślnie przy naciśnięciu przycisku wyciszenia wyciszone zostaną wszystkie wejścia dźwięku w systemie, wliczając w to dźwięk z aktywnego mikrofonu, komputera PC podłączonego do kodeka w celu wyświetlenia prezentacji oraz urządzenia podłączonego do wejść wspomagających.

Aby skonfigurować system tak, aby wyłączał jedynie aktywny mikrofon, wybierz opcję Tylko mikrofon.

Wszystkie