Preferencje połączeń

Aby skonfigurować ustawienia interfejsu użytkownika, zaloguj się do interfejsu internetowego i wybierz Ustawienia > Wygląd.

UstawienieOpisWartość domyślna
Pokaż lub ukryj interfejs użytkownikaWybierz jedną spośród następujących opcji w Ustawienia > Wygląd > Tryb interfejsu na ekranie:

  • Domyślny: Pokazuj interfejs użytkownika na ekranie i miej dostęp do ustawień za pomocą zdalnego sterowania lub telefonu.
  • Tylko zdarzenia: Ukryj interfejs użytkownika, ale pokazuj powiadomienia o zdarzeniach. Wykonuj połączenia za pomocą telefonu Lifesize. Zarządzaj zdarzeniami, takimi jak połączenia przychodzące, wyciszanie i nagrywanie za pomocą zdalnego sterowania lub telefonu.
  • Pusty: Ukryj zarówno interfejs użytkownika, jak i powiadomienia o zdarzeniach. Zarządzaj wszystkimi zdarzeniami i konfiguracją za pomocą telefonu Lifesize. Użyj zdalnego sterowania do wyciszania dźwięku i poruszania kamerami.
Domyślne

Aby skonfigurować ustawienia połączeń, zaloguj się interfejsu internetowego i wybierz Ustawienia > Połączenia.

UstawienieOpisWartość domyślna
Odbieranie automatyczneJeżeli opcja jest wyłączona, należy ręcznie odbierać bądź ignorować połączenia przychodzące.Wyłączono
Wyłączenie odbierania automatycznegoJeśli opcja jest włączona wraz z opcją Odbieranie automatyczne, system zostaje wyłączony, gdy następuje nawiązanie połączenia.Włączono
Automatyczna przepustowośćKontroluje sposób w jaki system reaguje na utratę pakietu w trakcie połączenia. Jeżeli opcja jest włączona (domyślnie), system będzie próbował używać najlepszej możliwej przepustowości po nawiązaniu połączenia.Włączono
Maksymalna przepustowość dla połączeniaOkreśla maksymalną wartość przepustowości sieci, która ma być użyta dla każdego przychodzącego i wychodzącego połączenia wideo. Wartość ta stanie się wartością maksymalną, którą użytkownicy będą mogli wybrać z Dialera, kiedy nawiążą połączenie ręcznie. Ta wartość określa również maksymalną szerokość pasma odbiorczego dla każdego połączenia wideo niezależnie od wartości Maksymalnej przepustowości przesyłu połączenia.6000 kb/s
Maksymalna przepustowość przesyłu połączeniaOkreśla maksymalną wartość przepustowości przesyłu sieci używanej podczas każdego wychodzącego połączenia wideo. Wartość ta nie może być większa niż Maksymalna przepustowość połączenia.6000 kb/s
Domyślna przepustowość połączeniaOkreśla wartość przepustowości sieci używanej podczas każdego wychodzącego połączenia wideo, jeżeli użytkownik wybrał opcję Auto dla przepustowości podczas nawiązywania połączenia.1328 kb/s
Dodatkowy strumieńWłącza H.239 opcję , pozwalając na wysyłanie i odbieranie prezentacji przez dodatkowy strumień. Domyślnie funkcja dodatkowego strumienia jest włączona. Rozważ wyłączenie funkcji dodatkowego strumienia w przypadku wystąpienia problemów Twojego systemu z systemami firm zewnętrznych, które nie obsługują funkcji dodatkowego strumienia.

Jeżeli połączenie wideo nie obsługuje funkcji dodatkowego strumienia (ponieważ funkcja dodatkowego strumienia jest wyłączona lokalnie lub zdalnie i nie obsługuje dodatkowych strumieni), wejście główne i wejście prezentacji zostaną automatycznie zamienione, aby prezentacja była widoczna dla wszystkich użytkowników.

Włączono