H.323

Domyślnie system Lifesize obsługuje protokół H.323 podczas nawiązywania i odbierania połączeń wideo i głosowych. Skonfiguruj preferencje H.323 w Preferencje > H.323.

UWAGA: Jeśli do zarządzania systemem wideo Lifesize Icon wykorzystuje się UVC ClearSea lub jeśli system Icon połączony jest z usługą Lifesize Cloud, H.323 jest wyłączony.

UstawienieOpisWartość domyślna
Użyj H.323Gdy opcja H.323 jest włączona, można podać nazwę lub rozszerzenie H.323, które będą używane w przypadku nawiązywania połączenia. Nazwa i rozszerzenie dla H.323 służą do identyfikacji urządzenia dla strażnika. Każde zarejestrowane urządzenie może wybrać numer innego, używając tej nazwy i rozszerzenia.Włączono
NazwaWartość opcjonalna wykorzystywana, kiedy strażnik jest skonfigurowany i wymaga rejestracji systemu przy użyciu identyfikatora H.323. Jeżeli administrator strażnika przypisze identyfikator H.323 do systemu, wprowadź ten identyfikator dla nazwy. Jeśli UVC Transit pełni funkcję serwera H.460, określ nazwę użytkownika, którą ustalono dla urządzenia w UVC Transit.Numer wygenerowany losowo przez system
RozszerzenieWartość opcjonalna jest wykorzystywana, kiedy strażnik jest skonfigurowany i wymaga rejestracji systemu przy użyciu numeru E.164 lub rozszerzenia. Jeżeli administrator wartownika przypisze liczbę E.164 lub rozszerzenie do systemu, wprowadź liczbę dla tego rozszerzenia. Jeśli UVC Transit pełni funkcję serwera H.460, określ rozszerzenie, które ustalono dla urządzenia w UVC Transit.Numer wygenerowany losowo przez system (wartość taka sama jako powyżej)
Tryb strażnikaPozwala wybrać strażnika. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Ustaw w pozycji Automatycznie , aby automatycznie wykryć strażnika.
  • Ustaw w pozycji Ręcznie lub Ręcznie H.460, aby określić adres IP i port dla głównego strażnika. Domyślna wartość portu strażnika jest zgodna ze standardem branżowym, 1719.

Aby włączyć obsługę H.460, należy najpierw skonfigurować serwer H.460 w swoim środowisku. Przy włączonej obsłudze H.460 system ignoruje ustawienia wybrane w Preferencje >Sieć > Statyczny NAT.

Wyłączone
Identyfikator strażnikaUstaw wyłącznie, jeżeli jest to konieczne dla obsługi strażnika, na przykład do konfiguracji z wieloma strażnikami. Wartość dla opcji Identyfikator strażnika musi być zgodna z nazwą uwierzytelniania skonfigurowaną dla strażnika, do którego system jest rejestrowany. Nie należy konfigurować tego ustawienia, jeśli strażnik tego nie wymaga, ponieważ może to spowodować, że rejestracja za pomocą strażnika się nie powiedzie.Brak wartości domyślnych
Adres strażnikaAdres głównego strażnika. Jeśli UVC Transit pełni funkcję serwera H.460, podaj adres IP serwera sygnalizacyjnego UVC Transit.Brak wartości domyślnych
Port strażnikaPort głównego strażnika.1719
Uwierzytelnianie strażnikaPozwala na podanie nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelniania H.235. Przeczytaj więcej na temat zabezpieczeń H.323.Wyłączono

Aby wyłączyć obsługę połączeń H.323, wyczyść pole Użyj H.323 po użyciu opcji Preferencje> H.323 > Ogólne, jeśli w systemie nie trwa połączenie.

Podczas zapisywania zmian żółty wskaźnik stanu systemu pojawi się, kiedy system Lifesize będzie próbował zarejestrować się za pomocą strażnika. Jeżeli rejestracja zakończy się niepowodzeniem, pojawi się czerwony wskaźnik . Wybierz > , aby dowiedzieć się więcej o tym problemie.

System pokazuje status rejestracji w > , a skonfigurowane wartości dla systemu wyświetlane są w.