Preferencje sieciowe

Skonfiguruj ustawienia sieciowe w oknie Preferencje > Sieć.

DHCP lub statyczny adres IP Serwer DHCP dynamicznie przydziela i przypisuje adresy IP.

W przypadku wyłączenia serwera DHCP należy ręcznie wprowadzić skonfigurowany lokalnie adres IP, maskę podsieci (używaną do dzielenia adresów IP na identyfikator sieci i hosta) oraz domyślną bramę.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do ustawień sieciowych, wybierz  w używanym systemiesystemwideo i wprowadź kod dostępu (domyślnie: 1234) .

Szybkość sieci Lifesize zaleca wybór opcji Automatycznie uzgodnij prędkość oraz ustawienia dupleksu, chyba że Twoja sieć wyraźnie wymaga ustalonej prędkości lub ustawień dupleksu. Jeżeli nie wybierzesz opcji Automatycznie negocjuj szybkość oraz ustawienia dupleksu,upewnij się, że wartości odpowiadają szybkości i ustawieniom dupleksu skonfigurowanym w przełączniku sieciowym.

UWAGA: Jeżeli przełącznik Ethernet jest skonfigurowany w tryb półdupleksu, możliwe, że jakość wideo będzie niska w przypadku nawiązywania połączeń, których przepustowość przekracza 512 Kb/s. Zmień konfigurację przełącznika Ethernet na ustawienie inne niż półdupleks, jeżeli wybrano opcję Automatycznie negocjuj szybkość oraz ustawienia dupleksu.

Znacznik VLAN Jeśli skonfigurowano statyczne sieci VLAN, system Lifesize można skonfigurować w taki sposób, aby znacznik VLAN był dodawany do wychodzących pakietów i aby akceptowane były tylko przychodzące pakiety oznaczone identycznym identyfikatorem VLAN. Określ identyfikator VLAN sieci VLAN, do której jest przypisany system. Zakres wartości wynosi od 1 do 4094.
Serwery DNS i domena Wprowadź adresy IP i skonfiguruj serwery DNS. Wprowadź nazwy domen, które mają być wyszukiwane podczas rozpoznawania nazw hostów. Usługa DNS tłumaczy nazwy węzłów sieci na adresy. Wybierz to ustawienie, aby używać usługi DNS do rozwiązywania nazw hostów na adresy IP.
Wyszukaj domeny Domeny są wyszukiwane w kolejności, w jakiej zostały podane. Wyszukiwanie zostanie zakończone po znalezieniu właściwej nazwy. Aby wyszukać hierarchię nazw, użyj domen wyszukiwania z różnym zakresem. Na przykład:
  • building.campus.university.edu
  • campus.university.edu
  • university.edu
Zarezerwowane porty TCP i UDP Domyślnie systemy wideo Lifesize łączą się za pomocą portów TCP i UDP z zakresu 60000–64999. Lifesize zaleca stosowanie domyślnego zakresu. Można jednak ograniczyć zakres portów UDP oraz TCP dostępnych do komunikacji. Lifesize zaleca, by wybrany zakres, jeśli jest inny niż podzbiór zakresu domyślnego, rozpoczynał się od wartości portu większej od 49151.
QoS Skonfiguruj preferencje QoS zgodnie z ustawieniami wykorzystywanymi w sieci.
MTU pakietów wideo Pakiety wideo przekraczające rozmiar MTU dowolnego routera lub segmentu na ścieżce sieciowej mogą zostać podzielone lub odrzucone, co spowoduje niską jakość wideo na urządzeniu odbiorczym. Można ustawić MTU pakietów wideo, które przesyła system Lifesize. Wartość domyślna wynosi 1440 bajtów. Prawidłowy zakres wynosi 900–1500 bajtów. Lifesize zaleca, by nie zmieniać tej wartości, chyba że sieć wymaga wprowadzenia innego MTU.
Statyczny NAT Jeśli używasz statycznego systemu NAT do powiązania publicznego adresu IP z prywatnym adresem IP systemu Lifesize Icon, wybierz opcję Statyczny NAT i wprowadź publiczny adres IP NAT lub nazwę hosta systemu Lifesize Icon.
Uwierzytelnianie 802.1x Domyślnie uwierzytelnianie 802.1x w systemach sali konferencyjnej Lifesize Icon jest wyłączone. Aby dowiedzieć się, jak je włączyć, przejdź do sekcji Uwierzytelnianie 802.1x .