Ustawienia bezpieczeństwa

Dostęp przez SSH

Standard SSH zapewnia bezpieczny kanał w niezabezpieczonej sieci o architekturze klient-serwer. Obsługujemy klucze SSH o długości 1024, 2048 i 4096 bitów.

Włączanie dostępu przez SSH i dodawanie klucza SSH:

 1. Zaloguj się do interfejsu internetowego i wybierz pozycje Preferencje > Zabezpieczenia.
 2. Przewiń w dół do pozycji SSH - Secure Shell .
 3. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Włącz klucz SSH administratora i użytkownika. Pole wyboru Włącz dostęp przez SSH powinno już być zaznaczone.
 4. Dodaj plik PEM klucza.
 5. Wybierz przycisk Zapisz.

Uwierzytelnianie 509

Certyfikaty X.509 zwiększają zakres uwierzytelniania na poziomie urządzenia.

Włączanie uwierzytelniania 509:

 1. Zaloguj się do interfejsu internetowego i wybierz pozycje Preferencje > Zabezpieczenia.
 2. Przewiń w dół do pozycji HTTP - Hypertext Transfer Protocol .
 3. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Uwierzytelnianie 509 , aby włączyć tę opcję.
 4. Dodaj pliki:
  • Plik PEM certyfikatu
  • Plik PEM urzędu certyfikacji
  • Plik PEM klucza
 5. Wpisz hasło klucza prywatnego klucza klienta (opcjonalne).
 6. Wybierz przycisk Zapisz.
 7. Zostanie wyświetlone żądanie potwierdzenia zmian, interfejs sieci zostanie ponownie uruchomiony i trzeba będzie ponownie uruchomić przeglądarkę internetową. Wybierz opcję Tak, gdy będziesz gotowy(-a).