SIP

Domyślnie systemy Lifesize obsługują protokół SIP podczas nawiązywania i odbierania połączeń wideo i głosowych. Systemy Lifesize Icon umożliwiają rejestrację w dwóch niezależnych usługach SIP jednocześnie, pozwalając na rejestrację zarówno w usłudze wideo SIP, jak i lokalnym systemie telefonicznym SIP VoIP. Skonfiguruj preferencje SIP w Preferencje > Rejestrator SIP 1 (lub 2).

UWAGA: Jeśli usługa UVC ClearSea zarządza systemem Lifesize Icon lub program Icon jest podłączony do usługi Lifesize Cloud, nie możesz edytować preferencji Rejestratora SIP 1. Zamiast tego możesz użyć preferencji Rejestratora SIP 2 do rejestracji za pomocą lokalnej usługi głosowej SIP.

PreferencjaOpisWartość domyślna
Rejestrator SIP 1: Użyj SIPKiedy opcja jest włączona, możliwe jest podanie nazwy SIP wykorzystywanej podczas nawiązywania połączenia.Włączony
Rejestrator SIP 2: Użyj SIPKiedy opcja jest włączona, możliwe jest podanie nazwy SIP wykorzystywanej podczas nawiązywania połączenia.Wyłączony
Nazwa użytkownika SIPNazwa użytkownika SIP dla urządzenia.Lifesize
Nazwa użytkownika do autoryzacjiNazwa użytkownika do autoryzacji na serwerze SIP. Ustaw wartość tylko, jeżeli wymaga tego rejestrator lub serwer proxy.Brak wartości domyślnych
Hasło autoryzacjiHasło autoryzacji serwera SIP. Ustaw wartość tylko, jeżeli wymaga tego rejestrator lub serwer proxy.Brak wartości domyślnych
Typ serwera SIPRodzaj rejestratora SIP i serwerów proxy.Auto
Rejestrator SIPKiedy opcja jest włączona, wykorzystywany jest rejestrator SIP.Wyłączony
Nazwa hosta rejestratoraNazwa hosta lub adres IP rejestratora SIP.Brak wartości domyślnych
Rejestracja SIPŚcieżka komunikacji używana podczas rejestrowania przy użyciu rejestratora SIP. Urządzenia SIP korzystają z ustawień rejestracji w celu dynamicznego rejestrowania bieżącej lokalizacji.Bezpośrednia
Proxy SIPKiedy opcja jest włączona, wykorzystywany jest serwer proxy SIP.Wyłączony
Nazwa hosta proxyNazwa hosta lub adres IP serwera proxy SIP.Brak wartości domyślnych
Sygnalizacja SIPPreferowany protokół sygnalizacyjny SIP. Protokoły sygnalizowania wzajemnie się wykluczają. Włączenie jednego z nich powoduje wyłączenie pozostałych.

Aby włączyć zabezpieczenia transmisji dla sygnalizowania, ustaw wartość w pozycji TLS.

Aby wzmocnić zaszyfrowane nośniki podczas połączeń SIP, ustaw Zabezpieczenia SIP w menu Preferencje > Zabezpieczenia na Ścisłe. Przeczytaj więcej.

Auto

Aby włączyć lub wyłączyć obsługę połączeń SIP, wyczyść pole Użyj SIP w menu Preferencje > Rejestrator SIP 1 (oraz 2)> Ogólne, kiedy w systemie nie trwa połączenie.

Jeżeli połączenie SIP włączone jest przez UVC Transit, wyczyść pole Włącz obsługę dla SIP w części Preferencje> Lifesize UVC Transit. Dowiedz się więcej w części Integracja z Lifesize UVC Transit.

Podczas zapisywania zmian żółty wskaźnik stanu systemu pojawi się, kiedy system Lifesize będzie próbował zarejestrować się na serwerze SIP. Jeżeli rejestracja zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony czerwony wskaźnik . Wybierz >, aby dowiedzieć się więcej o tym problemie.

System pokazuje status rejestracji w >, a skonfigurowane wartości dla systemu wyświetlane są w .