Wykrywanie serwera obsługi administracyjnej

Urządzenie próbuje wykryć serwer obsługi administracyjnej przy użyciu następujących sposobów:

DHCP opcja 157Pobiera adres IP serwera.
Przeczytaj więcej w Przewodnik użytkowania Lifesize UVC ClearSea.
DNS, oparty na lokalnych domenach wyszukiwania (tylko system Icon)Urządzenia używają uprzednio skonfigurowanej nazwy DNS oznaczającej serwer obsługi administracyjnej.
Przeczytaj więcej w Przewodnik użytkowania Lifesize UVC ClearSea.
Aktualizuj ustawienia ręcznie (tylko system Icon)Ta opcja nadpisuje wszystkie adresy IP serwera do serwera obsługi administracyjnej, uzyskane poprzez użycie opcji DHCP lub DNS. Użyj tej metody, jeśli masz małą kontrolę nad serwerami DHCP i DNS lub nie masz nad nimi żadnej kontroli.

Zaloguj się do interfejsu sieci Web systemu i wybierz opcje Konserwacja > Automatyczna obsługa administracyjna.